15.ผลิตไฟฟ้า WHG.pptx

15.ผลิตไฟฟ้า WHG.pptx -...

This preview shows page 1 - 6 out of 23 pages.

หน่วยงาน Waste Heat Generator (WHG) ส่วนผลิต
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

สมาชิกภายใน ทีม นาย ปิ ยะพล ไชยวรรณ วิทยาลัยเทคนิค หาดใหญ่
Image of page 2
บุคลากรภายใน หน่วยงาน วิษณุ สรศักดิ์ อรรถ พล อนุพงษ์ ยุทธ พงศ์ อนุพงศ์ ไชย ยงค์ อคเน ธีรยุทธ ธีรพงษ์ ทรงยศ ธนะ ชัย จิระพงค์ ศราวุธ อานน ท์ จักรก ฤษ์ ทวีพร วัชระ ผชก . สุทธิศักดิ์ ชูด ำา ผจก . ธรรมนูญ ปิ่น ทองพันธ์ ผชก . โชคดี รัตน สมบูรณ์ วินัย ปรัชญา CFB WHG พนักงานมีทั้งหมด 23 คน
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

พี่เลี้ยง และ ครูฝึ ก ผชก . สุทธิศักดิ์ ชูดำา นาย วัชระ อักษรกุล นาย ทวีพร สี รักษา ผจก . ธรรมนูญ ปิ่นทองพันธ์
Image of page 4
อุปกรณ์ Safety ส่วนบุคคล หมวก Safety หมวก Safety กรอง ฝุุน กรอง ฝุุน รองเท้า Safety รองเท้า Safety ปลอก แขน ปลอก แขน บัตร ประจ ำา ตัว บัตร ประจ ำา ตัว
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Image of page 6
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern