xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.docx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.docx

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Bago Tuakaron ang Temang pahayag ta sa ngunyan Hilingon an Introduksion sa Libro nin Zacarias Tukaron ta ngunyan ang tema na “Kumapot sa Gayad kan Gubing nin Sarong Judio” Siisay ang Judio na sinasabi sa Tema ta na ini? Asin Taano ta kaipuhan ta na magkapot sa Gubing Niya? Tukaron ta ang Duwang teksto na kaugnay kaiyan Zac 8:20-22 20 “Ito ang sinabi ni Jehova ng mga hukbo, ‘Mangyayari pa na ang mga bayan at ang mga tumatahan sa maraming lunsod ay darating; 21 at ang mga tumatahan sa isang lunsod ay tiyak na paroroon sa mga nasa isa pa, na sinasabi: “Marubdob tayong pumaroon upang palambutin ang mukha ni Jehova at upang hanapin si Jehova ng mga hukbo. Ako mismo ay paroroon din.” 22 At maraming bayan at makapangyarihang mga bansa ang paroroon upang hanapin si Jehova ng mga hukbo sa Jerusalem at upang palambutin ang mukha ni Jehova.’ Ipinapahiling kang teksto na dakul an maburunyog tanganing magsamba ki Jehova kaiba kan saiyang banwaan sa panahon na ini kan katapusan.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern