Chuyen con meo day hai au bay -- Luis Sepúveda.doc

Chuyen con meo day hai au bay -- Luis Sepúveda.doc -...

 • No School
 • AA 1
 • 53

This preview shows page 1 - 3 out of 53 pages.

Chuy n Con Mèo D y H i Âu Bay Luis Sepúlveda Chuy n Con Mèo D y H i Âu Bay Tác gi : Luis Sepúlveda Th lo i: Ti u Thuy t ế D ch gi : Ph ng Huyên ươ Biên so n: Gió Website: Date: 17-October-2012 Trang 1/52
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Chuy n Con Mèo D y H i Âu Bay Luis Sepúlveda Ph n 1 - Ch ng 1 - Bi n B c ươ Cho con trai tôi Sebastián, Max và León Nh ng th y th s m t trong gi c m tôi ơ Cho c ng bi n Hamburgs, B i đó là n i tôi t ng s ng ơ Và cho con mèo c a tôi, Zorba, t t nhiên r i. “Có đàn cá trích ven c ng kìa,” h i âu trinh sát thông báo, và c đàn chim t ng n H i Đăng Cát Đ đón nh n tin vui v i nh ng ti ng rít sung s ng vang dài. ế ướ Chúng đã bay li n m t m ch sáu ti ng, và m c dù nh ng con h i âu hoa tiêu đã dò th y ế lu ng khí nóng có th giúp c đàn l t bay tho i mái trên nh ng con sóng, chúng v n c n ướ n p l i năng l ng – và còn gì t t h n là m t b a cá trích t i ngon? ượ ơ ươ Chúng đang bay trên c a sông Elber, n i dòng n c đ vào bi n B c. T không trung, chúng ơ ướ th y nh ng con tàu l n l t n i đuôi nhau nh đàn cá voi kiên nh n và k lu t đang ch t i ượ ư ờ ớ l t mình ào ra bi n l n. Khi đã ra kh i, đám tàu s xác đ nh ph ng h ng r i t a đi t i m i ượ ơ ươ ướ c ng bi n trên kh p hành tinh. Kengah, cô h i âu có b lông màu b c, đ c bi t thích thú quan sát m y lá c c a đám tàu, vì cô bi t m i lá c đ i di n cho m t cách nói, cách g i tên cùng m t th b ng nhi u ngôn ng ế khác nhau. “Loài ng i th t là v t v v i vi c đó.” Kengah có l n t ng nh n xét v i m t ch h i âu đ ng ườ hành. “Không nh h i âu b n mình, trên kh p th gi i cũng ch quang quác y nh nhau.” ư ế ư “Cô nói đúng. Kỳ qu c nh t là đôi khi h v n tìm đ c cách đ hi u nhau đ y,” ch b n quàng ượ qu c đáp l i. Qua kh i mép n c, quang c nh chuy n d n sang màu l c t i sáng. Kengah có th nhìn ướ ươ th y bãi chăn gia súc kh ng l đi m xuy t nh ng b y c u đang g m c trong vòng tay b o ế v c a đê đi u và nh ng cánh qu t tr n i trên c i xay gió. Theo s h ng d n c a h i âu hoa tiêu, đàn chim t H i Đăng Cát Đ đón l y m t lu ng khí ướ l nh r i lao xu ng vũng cá trích. M t trăm hai m i thân hình lao xuyên m t n
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern