เตรีมข้อมูล PPA.pptx

เตรีมข้อมูล PPA.pptx - Circulating...

This preview shows page 1 - 4 out of 7 pages.

C irculating F luidized B ed CFB March 2017 26/06/60 “We Are WHG Team”
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

เราปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานมาแล้ว ำานวน KPI Result : Safety CFB 25/12/58 Start up CFB ……556 วัน Update : …04/07/2017… “We Are WHG Team” “We Are WHG Team”
Image of page 2
Performance CFB Boiler-TS ผลการดำาเนินงาน CFB – TS . .- . . 60 1. ปริมาณผลิต Steam CFB - รายเดือน - เฉลี่ย t/h . .- . . 2. Running hour & RF CFB 3. Break Down CFB - จำานวน ชม . หยุด รายเดือน - สาเหตุการหยุดรายดือน - เปอร์เซ็นต์การหยุด ม . .- . . 4. ข้อมูลการผลิตไฟ BPT - Gross BPT - Net BPT - Self power 5. Running hour & RF BPT 6. Break Down BPT 7. ปริมาณการใช้งาน Biomass . .- . .
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern