Kap6_Shqip.pdf

Kap6_Shqip.pdf - Principals of Information Security Fourth...

  • No School
  • AA 1
  • 61

This preview shows page 1 - 12 out of 61 pages.

Principals of Information Security, Fourth Edition Kapitulli 6 Teknologjia e Sigurisë: Firewall dhe VPN If you think technology can solve your security problems, then you don t understand the problems and you don t understand the technology. BRUCE SCHNEIER, AMERICAN CRYPTOGRAPHER, COMPUTER SECURITY SPECIALIST, AND WRITER
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Objektivat e Kapitullit Në fund të kapitullit, ju duhet të jeni të aftë të: Njihni rolin e rëndësishëm të kontrollit të aksesit në sistemet e kompjuterizuara të informacionit, të identifikoni dhe diskutoni faktorët e autentikimit të përdorura gjerësisht Përshkruani teknologjinë Firewall dhe metodat e ndryshme për implementimin e Firewall Identifikoni metoda të ndryshme për të kontrolluar aksesin remote (në distancë) dhe dial-up me mjetet e autentikimit dhe autorizimin e përdoruesve Siguria e Informacioni 2
Image of page 2