de-toan-tuyen-sinh-lop-10-thpt-nam-2019-2020-so-gddt-hai-duong.pdf

De-toan-tuyen-sinh-lop-10-thpt-nam-2019-2020-so-gddt-hai-duong.pdf

This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học 2019 – 2020 Môn thi: TOÁN Th i gian làm bài: 120 phút, không k th i gian giao đề (Đề thi gồm 01 trang) Câu 1 (2,0 điểm) 1) Giải phương trình: 2 4 4 9 3 x x 2) Giải hệ phương trình: 3 5 2 0 x y y x Câu 2 (2,0 điểm) 1) Cho hai đường thẳng ( d 1 ): 2 5 y x ( d 2 ): 4 y x m (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để ( d 1 ) và ( d 2 ) cắt nhau tại một điểm trên trục hoành Ox. 2) Rút gọn biểu thức: 2 1 2 : 9 3 3       x x x P x x x x x với 0, 9, 25 x x x . Câu 3 (2,0 điểm) 1) Theo kế hoạch, một xưởng may phải may xong 360 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Đến khi thực hiện, mỗi ngày xưởng đã may được nhiều hơn 4 bộ quần áo so với số bộ quần áo phải may trong một ngày theo kế hoạch. Vì thế xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước 1 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải may bao nhiêu bộ quần áo? 2) Cho phương trình: 2 (2 1) 3 0 x m x (m là tham số). Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt 1 2 , x x với mọi m. Tìm các giá trị của m sao cho 1 2 5 x x 1 2 x x . Câu 4 (3,0 điểm) Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AO chứa điểm B vẽ cát tuyến AMN với đường tròn (O) (AM < AN, MN không đi qua O). Gọi I là trung điểm của MN. 1) Chứng minh: Tứ giác AIOC là tứ giác nội tiếp. 2) Gọi H là giao điểm của AO và BC. Chứng minh: AH.AO = AM.AN và tứ giác MNOH là tứ giác nội tiếp.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Summer '17
 • JC

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern