Chuyên đề 8. Dòng điện xoay chiều.pdf

Chuyên đề 8. Dòng điện xoay chiều.pdf - CHUYÊN...

 • No School
 • AA 1
 • 72

This preview shows page 1 - 3 out of 72 pages.

Tài li u KYS Nuôi dưỡ ng nh ững ước mơ 1 CHUYÊN ĐỀ 8. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU KIẾN THỨC CƠ BẢN I. KHÁI NIỆM DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 1. Định nghĩa : Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian (theo hàm cos hay sin của thời gian). 2. Biểu thức : 0 i i I cos( t )A    T rong đó: i: giá trị cường độ dòng điện xoay chiều tức thời, đơn vị là (A) I 0 > 0: giá trị cường độ dòng điện cực đại của dòng điện xoay chiều ω , φ i : là các hằng số. ω > 0 là tần số góc. ( ω t + φ i ): pha tại thời điểm t ; φ i : Pha ban đầu của dòng điện. 3. Chu kỳ, tần số của dòng điện Chu kì, tần số của dòng điện: ) ( 2 1 ) ( 1 2 Hz T f s f T II. ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU Cho khung dây dẫn có diện tích S gồm có N vòng dây quay đều với vận tốc góc ω xung quanh trục đối xứng x’x trong từ trường đều có B xx '. Tại t = 0 giả sử n B Sau khoảng thời t, n quay được một góc ωt. Từ thông gởi qua khung là = NBScos( ω t) Wb. Đặt 0 = NBS 0 co t ( ) s    , 0 được gọi là từ thông cực đại. Theo hiện tượng cảm ứng điện từ trong khung, hình thành suất điện động cảm ứng có biểu thức e = – Φ’ = ω NBSsin( ω t). Đặt E 0 = ω NBS = ω 0 e = E 0 sin( ω t) = E 0 cos( ω t - 2 ) Vậy suất điện động trong khung dây biến thiên tuần hoàn với tần số góc ω và chậm pha hơn từ thông góc π/2. Nếu mạch ngoài kín thì trong mạch sẽ có dòng điện, điện áp gây ra ở mạch ngoài cũng biến thiên điều hòa: u = U 0 cos( ω t + φ u ) V. Đơn vị : S (m 2 ), Φ (Wb) Webe, B (T) Testla, N (vòng), ω (rad/s), e (V)… Chú ý: 1 vòng/phút = 2 rad / s 60 30 ; 2 4 2 1cm 10 m ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆ N XOAY CHI U
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

TỰ HỌC ĐIỂM 9 Đặt in bản đầy đủ chuyên đề lớp 11 và 12 tại Page Tài Liệu KYS 2 III. ĐỘ LỆCH PHA CỦA ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN Đặt φ = φ u φ i , được gọi là độ lệch pha của điện áp và dòng điện trong mạch. Nếu φ > 0 thi khi đó điện áp nhanh pha hơn dòng điện hay dòng điện chậm pha hơn điện áp. Nếu φ > 0 thi khi đó điện áp chậm pha hơn dòng điện hay dòng điện nhanh pha hơn điện áp. Chú ý: Khi độ lệch pha của điện áp và dòng điện là π/2 thì ta có phương trình của dòng điện và điện áp thỏa mãn ) sin( ) 2 cos( ) cos( 0 0 0 t I t I i t U u 1 2 0 2 0 I i U u (vì 2 2 cos t sin t 1 ) N ếu điệ n áp vuông pha v ới dòng điện, đồ ng th i t i hai th
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern