STUDYGUIDE_fil(1)antasngwika.pdf

STUDYGUIDE_fil(1)antasngwika.pdf - STUDY GUIDE GRADE 11 |...

This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

1 STUDY GUIDE Copyright © 2017 Quipper Limited GRADE 11 | KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO YUNIT 1 Mga Batayang Kaalaman sa Wika Ang wika ang pangunahing kasangkapan sa pakikipag-ugnayan at sa pagpapahayag ng kaisipan at saloobin. Ang isang tekstong nasusulat ay mauunawaan sa pamamagitan ng wika. Gayundin, wika ang kailangan upang maproseso ang pagbabasa. Mga Layunin sa Pagkatuto Natutukoy ang kahulugan at mga kabuluhan ng wika Natatalakay ang iba’t ibang teorya na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng wika Naiisa-isa ang mga kalikasan ng wika Natutukoy at nagagamit ang iba’t ibang antas ng wika Ano para sa iyo ang wika? Paano mo ito mabibigyang-kahulugan ayon sa iyong paggamit nito? Pag-aralan Natin! I. Kahulugan at Kabuluhan ng Wika Mahalaga ang wika sa pang araw-araw na buhay ng tao. Wika ang nag-uugnay sa atin upang makipag-usap sa kapwa. Dapat natin itong pag-aralan upang malaman at maunawaan ang mas epektibong paggamit ng wika. Dalubwika ang tawag sa taong nagpapalalim at nagpapalawak ng kaalaman sa wika. Tinatawag na lingguwistika ang siyentipikong pag-aaral ng wika. Ilan sa mga pinag-aaralan ng dalubwika ay ang sumusunod: Wika at komunikasyon: apat na makrong kasanayan sa wika « pagbasa « pagsulat « pakikinig
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2 STUDY GUIDE Copyright © 2017 Quipper Limited « pagsasalita Wika at lipunan: ginagampanang papel ng wika sa iba’t ibang bahagi ng lipunan « wika sa edukasyon « wika sa relihiyon « wika sa pangangalakal « wika sa media at internet Pagsasalin ng isang akda sa ibang wika Mga Kilalang Dalubwika Ilan sa mga kilalang dalubwika o dalubhasa sa wika sa Pilipinas ay sina: Virgilio S. Almario , Pambansang Alagad ng Sining para sa Literatura Bienvenido L. Lumbera , Pambansang Alagad ng Sining para sa Literatura Bro. Andrew Gonzalez, FSC , dating Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon Pamela Constantino , propesor sa Unibersidad ng Pilipinas Kahulugan ng Wika May iba’t ibang pagpapakahulugan sa wika ang mga kilalang lingguist o dalubwika. Ayon kay Henry Allan Gleason Jr. ( linguist at propesor sa University of Toronto) Ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng tao bilang bahagi ng isang kultura sa komunikasyon. Ayon kay Henry Sweet ( philologist , phonetician , at grammarian ) Ang wika ay pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng mga pinagsama-samang tunog upang maging salita. Ayon kay Ferdinand de Saussure ( linguist at semiotician ) Ang wika ay pormal na sistema ng mga simbolo na sumusunod sa patakaran ng isang grammar upang maipahayag ang komunikasyon . Kabuluhan ng Wika Wika ang daan sa pagkakaunaawaan ng mga tao. Ang mga ideya at saloobin ay hindi maibabahagi sa iba kung wala ang wika upang maipahayag ito. Bukod sa pagsasalita, ang wika ay may tungkulin din sa proseso ng pagsulat at pag-unawa sa binasa. Ayon kay Nuncio, mayroong gamit ang wika na nagpapakita ng kabuluhan nito.
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern