lecture4-arama2.pdf - Bilgili arama algoritmalaru0131...

This preview shows page 1 - 16 out of 117 pages.

Bilgili arama algoritmaları Bölüm 4
Outline En iyi öncelikli arama (best -first search) Açgözlü en iyi öncelikli arama ( Greedy best-first search) A * arama (A * search) Buluşsal yöntemler (heuristics) Yerel arama algoritmaları ( Local search algorithms) Tepe tırmanma araması ( Hill-climbing search) Benzetimli tavlama (Simulated annealing search) Yerel ışın araması ( Local beam search) Genetik algoritmalar
Ağaçlar ve çizgeler
Ağaçlar ve çizgeler
Ağaçlar ve çizgeler
Çizgede Arama ve Arama Ağacı S : Başlangıç durumu G : Hedef (amaç) durumu S : Başlangıç düğümü G : Hedef (amaç) düğümü, yaprak Not: Çizgede her durum (state) için 1 düğüm varken, ağaçta aynı durum (state) çok düğümde yer alabilir.
Genel Arama algoritması
Genel Arama algoritması Önemli noktalar: Step 2: Q veri yapısından N durumunun seçimi Step 6: N durumunun çocuk durumlarının Q‟ya eklenmesi