bil554-2009b-midterm.pdf - BİL554 – İnternet Uygulamaları...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

The preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.
BİL554İnternet Uygulamaları Geliştirme-Erdoğan DoğduBahar 2009Arasınav26Şubat 2009120 dakikaAd Soyad:Soru1234567891011ToplamDeğer9310101010108101010100Puan1.(JavaEE9 puan)Çok katmanlı web uygulamalarında 3 temel katman nelerdir,kısaca bunların görevi nedir?a.Sunum:Kullanıcıdan girdi alınması ve sonuçların gösterilmesi bu katmanda olur.b.Uygulama:İş mantığı ve uygulama programlarının yer aldığı katman.c.Veri:Uygulama verilerinin saklandığı ve uygulama katmanına etkin bir şekilde sunan katman.2.(Servlet3 puan) Servlet’lerçok katmanlı mimaride hangi katmandayer alır?Cevap:Uygulama3.(Servlet10puan) Aşağıdaki servlet kodunu tamamlayın (3 boşluk). Bu servlet aşağıdaki URL isteğine cevapvermeli ve program kodunun devamındaki çıktıyı tarayıcıya yazmalı.public class myServlet extends HttpServlet {public voiddoGet(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {response.setContentType("text/html");PrintWriter out = response.getWriter();out.println(“Numaranız: ” + request.getParameter(“id”) + “</br>”);o

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture