lecture3-arama1.pdf - Problemlerin arama ile...

This preview shows page 1 - 10 out of 66 pages.

Problemlerin arama ile çözümüBölüm3
Ders planıProblem çözen aracılarProblem çeşitleriProblemin belirlenmesiÖrnek problemlerBasit arama algoritmaları
Örnek: Romanya’da ulaşımRomanya’da tatildeyiz; şu anda Arad şehrindeyiz.Ertesi gün Bükreş’ten uçağımız havalanacak.Amacı belirle:Bükreş’te olmakProblemi belirle:Durumlar (states): çeşitli şehirlerHareketler (actions): bir şehirden diğerine gidişÇözümü bul:Sırayla gidilen şehirler, Örnek:, Arad, Sibiu, Fagaras, Bükreş
Örnek: Romanya’da ulaşım
Problem çeşitleriRasgele olmayan, tam gözlemlenebilirbir durumlu problem (single-state problem)Aracı hangi durumda olmak istediğini biliyor; çözüm bir sıradır (sequence).Gözlem olasılığı yokalıcısız problem (sensorless problem)Aracı hangi durumda olduğunu bilemeyebilir; çözüm bir sıradır (sequence).Rasgele ve/veyakısmi gözlemlenebilirolasılık problemi (contingency problem)Önceden elde edilmiş verilere göre en sağlıklı karar verilir.Bilinmeyen durum uzayıaraştırma problemi (exploration problem)
Örnek: Elektrikli süpürgeBir durumlu problem, #5’le başla. Çözüm nedir?
Örnek: Elektrikli süpürgeBir durumlu problem, #5’le başla. Çözüm nedir?Alıcısız problem,{1,2,3,4,5,6,7,8}‘den herhangi biriyle başla., Sağ komutu {2,4,6,8} verir.Çözüm nedir?[Sağ, Temizle]
Bir durumlu problemin belirlenmesiBirproblemaşağıdaki dört bileşenle tanımlanır:1.Başlangıç durumu (initial state)Örnek., "Arad"2.Hareketler (actions)veyasonraki durum fonksiyonu (successor function)S(x)= hareket-durum çiftleri (set of actionstate pairs)Örnek., S(Arad) = {<Arad Zerind, Zerind>, … }3.Amaca ulaşma testi (goal test), Belirgin (explicit), Örnek., x = "at Bucharest"Örtülü (implicit), Örnek., Checkmate(x)4.Yol masrafı (path cost)eklemeli (additive)Örnek., mesafeler toplamı, gidilen şehir sayısı, etc.c(x,a,y) birim masrafı (step cost), 0Çözümbaşlangıç durumundan amaç durumuna nasıl ulaşıldığını gösteren hareketlerin sıralanmasıdır.
Durum uzayının tanımlanmasıGerçek hayat çok karmaşık bir yapıdadır.durum uzayı problem çözümü için basite indirgenmeli, soyutlanmalı (abstracted)(Soyut) durum (Abstract) state = gerçek durumlar kümesi(Soyut) hareket (Abstract) action = gerçekte olan karmaşık hareketlerin basite indirgenmesi– Örnek., "Arad Zerind" değişik yolları, molaları, yol durumunu, yoldaki dinlenme yerlerini vs. gösteren karmaşık bir kümedir.Gerçek hayatın modellenmesi için, gerçek hayattaki “Arad” durumu “Zerind“ e ulaşabilmelidir.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture