264371542-Skema-Kertas-3-Bab-6.docx - 1 Pengenalan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah membawa kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu

264371542-Skema-Kertas-3-Bab-6.docx - 1 Pengenalan...

This preview shows page 1 - 2 out of 6 pages.

1. Pengenalan - Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah membawa kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu. - Persekutuan Tanah Melayu terdiri daripada sembilan buah negeri Melayu. - iaitu Johor,Negeri Sembilan,Selangor,Pahang,Perak,Kelantan,Terenggan u,Kedah,Perlis dan dua buah Negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. - Singapura diletakkan di luar Persekutuan Tanah Melayu seperti yang terkandung dalam Perjanjian Malayan Union (1946) - Sarawak dan Sabah terus kekal sebagai Tanah Jajahan Mahkota. - manakal Kesultanan Brunei terus dilindungi oleh British - Keadaan ini kekal sehingga Malaysia terbentuk. - Usaha pembentukan Malaysia menimbulkan reaksi serta cabaran dari dalam negeri dan negara luar tetapi hal ini ditangani melalui pelbagai usaha. - Pembentukan Malaysia akhirnya diterima oleh Perlembagaan Malaysia 1963 telah digubal. 2. (a) Idea cadangan pembentukan Malaysia. Cadangan Lord Brassey - Idea pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke 19. - Cadangan pertama dikemukakan pada tahun 1887 oleh Lord Brassey,iaitu Pengarah Syarikat Borneo Utara. - Beliau mencadangkan agar kerajaan British menggabungkan Sarawak dan Sabah (Borneo Utara) dengan Negeri-negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat. Cadangan Sir Malcolm Mac Donald - Pada tahun 1948,Gabenor Jeneral Asia Tenggara (1949-1952),Sir Malcolm MacDonald mencadangkan supaya Sarawak ,Sabah,Singapura,Brunei,dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan. Cadangan Dato’ Onn Jaafar - Pada tahun 1956,Dato’Onn Ja’afar mencadangkan agar Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamakan Malaysia. - Beliau berpendapat British akan menggabungkan negeri Sarawak,Sabah,Brunei,dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu pada suatu masa nanti. Cadangan pemimpin-pemimpin Singpaura - Pemimpin-pemimpin Singapura turut mencadangkan pembentukan Malaysia seperti Lim Yew Hock,David Marshall (1955) dan Lee Kuan Yew (1959) - Lee Kuan Yew mendesak British supaya berunding dengan Tunku Abdul Rahman untuk menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja - Idea ini tidak dipersetujui oleh Tunku Abdul Rahman kerana gabungan ini akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan penduduk.. Cadangan Tunku Abdul Rahman - Pada 27 Mei 1961,Tunku Abdul Rahman menyetujui gagasan Malaysia dan mencadangkan pembentukannya dalam majlis makan tengah hari anjuran Persatuan Wartawan Luar Negeri di Hotel Adelphi,Singapura. - Beliau menyuarakan harapannya supaya negara Malaysia dapat dibentuk bagi menjamin satu kedudukan politik yang lebih kukuh dan disegani di rantau ini. - Pembentukan Malaysia dapat mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan social. - Menurut beliau,pembentukan Malaysia memerlukan kerjasama antara British dengan rakyat tempatan. (b) Sebab-sebab pembentukan Malaysia FAKTOR POLITIK Keselamatan - Lee Kuan Yew berminat untuk bergabung dengan Malaysia kerana perkembangan pengaruh Barisan Sosialis yang memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura pada bulan April 1961.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes