3rd_year.pdf - LATIN BY THE NATURAL METHOD THIRD YEAR by William G Most Ph.D Loras College Dubuque Iowa Henry Regnery Company 14 East Jacbon Blvd Oucago

3rd_year.pdf - LATIN BY THE NATURAL METHOD THIRD YEAR by...

This preview shows page 1 out of 142 pages.

Unformatted text preview: LATIN BY THE NATURAL METHOD THIRD YEAR by William G. Most, Ph.D. Loras College Dubuque, Iowa Henry Regnery Company 14 East Jacbon Blvd. Oucago, Ill. Circuluslatinus.org Nihil Obetat Bernardua Henricua Skahill Ceneor Librorum Imprimatur 't'Leo Binz Archiepiacopue Dubuquensis Die 29 a martil 1961 Copyright, 1961 by William G. Most Fourth Printing, 1964 Printed in the United States of America Circuluslatinus.org TABLE OF CONTENTS St. Auguatine's Confeaaiona (Selection•) : Leaa.ona 1-18 ••••••••••••••••••••••••••••• 1 Cicero, First Oration Againat Catiline (complete): Leaaona 19-2.4 .............. 70 Cicero, Oration for Archiaa the Poet (complete): Leuon• 2.5-30 86 Leason• 31-36 •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 103 On th e treat:Dlent of ala.ve• .••••••••••• •••••..•.•..•.•..•.•.••••.......••.•.••••.•• 104 On physical exercise ......•....•.•.....................................•....•....... 108 On feaat1 and faat1 ...•..•..•.•.•.••.....•..•.• .•.................................... W thina• ......... . ....• ...... ..... ..•.. ......... ........... ........ . 114 On runninl away from oneself •••••••••••••••.....•........•..... .... ..... ...•.•.. 116 On silence and atu.diea .......•.•.•••.•.•.•.....•.•..•..........•.••••••.•.. •.•..•••. 117 On the garb and way• of philoaophera ••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• lZl On a sea voyage ...•••..•.....................•......................•...•.••.......•• 122. .....••••.••.•.•....••••.....•..........••................ 125 On a big fish in a little pond ......•.••...•...•.....................•....•.....•••• 12.7 Vocabulary ...••.••••..•..••..••..........................•..•....•......•............•.....•.... 129 Seneca, Selected Letter• : On the truly good On philosophy and richea Circuluslatinus.org Circuluslatinus.org Lectio Prima [In Africa aeptentrionali, non longe ab urbe magna Cartha1ine, quae olim contra Romam pu1naverat, erat oppidum parvum, quod vocatur"Thaga•te�· In hoc oppido parvo natu• e•t magnu• et •anctu• vir Augu•tinu1. qui poetea factu1 eat Epi•copu•. et magnu• Doctor Eccle•iae. Natu• e1t anno trecenteaimo quinquageaimo quarto poet Chri1tum, die decima tertia men•i• Novembri•. Non autem •anctu• erat Auguetinua 1tatim ab infantia -- nee in iuventute. Solummodo poet annoe fere triginta et tre• baptizatu• eat. Ante hoc tempu• fuerat puer non aemper bonua, adole•cen• qui multa peccata peccavit, et vir •uperbue qui in multoe errore• incidit. Secutua eet enim errore• Manichaeorum per anno• novem: £ere •cepticu• in Academia Nova factu• eat, et multa opera Neo-Platonicorum legerat, Tandem conver•u• e•t ad Chriatum, et baptizatu• eat a Sancto Ambrosio, Epiacopo urbia Mediolani. Po•t convereionem per paucoa anno• vitam mona•ticam vixit, •ed anno 391 factu• e•t eacerdo•, et anno 395 con•ecratu• e•t Epi•copua. Multi homine•, autem, poterant recordari multorum peccatorum Auguatini, quae ante conver•ionem commi1erat. Hoc •cien•. Augu•tinu• non ne gavit •e fuisae peccatorem, •ed potiu•, acrip•it narrationem vitae auae, in qua peccata confea•ua eet, eed ita ut Deum eemper lau­ daret pro multi• gratiie qua• homini indi1no dederat. -- Ergo, in prima parte narrationie auae, Auguatinu• incipit laudare Deum in verbia p1almi:] "Magnus ee, Domine, et laudabilie valde, Magna virtue tua. Et aapientiae tuae non e•t numerue." Et laudare te vult homo-­ aliqua portio creaturae tuae. Tu excita• [no•] ut laudare te delectet [noe]. Quia fecieti no• -ad te, et inquietum eet cor no•trum, donec requie•cat in te. [Hi• dicti•, A vult invocare Deum. Sed, per hoc verbum, dicit •e velle .. vocare Deum ut veniat in ae, id eat, in Auguatinum". Tune •tatim cogitat: "Deu• infinitu• eat": Quomodo poaeit Deus venire in me, qui tam parvu• •um?) Et quomodo in-vocabo Deum meum, Deum et Dominum meum? Quoniam, utique, !!?_ � ipaum eum in- vocabo, cum in­ vocabo eum, Et quie locu1 eat in me, quo veniat in me Deua meu• ? quo Deus veniat in me, Deu• qui fecit coelum et terram? Itane, Domine Deu• meu•: eat quicquam in me quod capiat te? An vero coelum et terra --quae fecieti, et in quibua me feciati -- capiunt te? [ Multi• verbia euperlativia, A cantat laudea Dei. Deu• habet in •e qualitatee quae videntur e••e oppoaitae,e.g .• e•t •imul iuatu• et miaericore. Eat •ecretu•, id e•t, ab•conditu• ab omnibu•, et adhuc eet prae•ena omnibus. Dicitur in ira e••e: et adhuc in pace eat.] Quid ea ergo, Deus meu•? Quid, ro10, ni•i Dominua Deus. Quia enim Dominu• praeter Dominum? Aut qui• Deua praeter Deum noatrum? - - Summe, optime, potentiaaime, omnipotentia­ eime, miaericordia•ime et iuatia•ime, aecretia•ime et praeaen­ tiaeime; pulcherrime et fortiaaime; •tabilie et incomprehenaibilia; 1 Circuluslatinus.org iuventu• - youth incidere- fall into •cepticua- aceptic tandem- finally Mediolanum- Milan monaaticua- monaatic recordari-remember potiu•- rather gratia- grace. favor indignua- unworthy laudabilia-praiaeworthy valde- very virtua- power numerue - limit portio - part excitare- arouae delectare- delight ad te - for yourself inquietu•- reatle•• donec - until requie•cere - re•t co1itare - think invocare-"'call-in". invoke quoniam - aince quo - to which quicquam - anything capiunt - contain an - or mi•ericor•- merciful ab•conditue - hidden praeter- beeidee etabili• - firm incomprehen•ibiliaincomprehenaible immutabili• unchan1eable mutare - change innovare - make new vetuata• - old age eglre - need nutrire- nouriah perficunt- perfect dee••e- lack aeatuare - be di•turbed zelare - be jealou• immutabilie, mutane omnia: numquam novue, numquam vetue: innovane omnia, et in vetuetatem perducene euperboe; semper agens, eemper quietus: colligene et non egene: portans et implene et protegena: creane et nutriene et perficiene: quaerene, cum nihil deeit tibi.-- Amas nee aestuae: zelae, et securue es: poenitet te, et non doles; iraeceris, et tranquillue es; opera mutae, nee mutas coneilium: recipie quod invenia, et numquam amittia.Supererogatur tibi, ut debeae -- et quie ha.bet quicquam non tuum? Reddie debit&, nulli debene. Dona• debita nihil perden•. [Deus maxi.mus eat omnibus modie-- aed nunc A cogitat ae eeee parvum, peccatorem, dignum nullo bono. Sed adhuc vult loqui Deo I Et Deus vult amari ab homine I] Quid tibi sum ipse, ut amari te iubeas a me, et, ni1i faciam, irasca-rie mihi, et m.j.nerie ingentee miseriae. Angusta est domue animae meae -- dilatetur abs te. Ruinoea eat: refice eam. Habet quae offendant oculoa tuoa, fateor et scio. Sed quia mundabit earn? Aut cui alteri praeter te clamabo: "Ab occultia meis munda me Domine"? Sed tamen, sine me loqui apud misericordiam tuam -me, terr am et cinerem-- sine me tamen loqui. Quoniam ecce I miaericordia tua eat -- non homo, irriaor meus --cui loquor. oculua - eye: fateri- confess: mundare - cleanse : praeter - besides: sinere - allow: irrieor - one who laughs at poenitet te- you regret amittere - lose eupererogatur tibimore than what is obligatory is paid to you ut debeaa - eo that you are in debt donare - forgive perdere- lose dignua - worthy irasci - be ancry minari - threaten ingena - immense anguatus- narrow anima - soul dilatare - enlarge abs - by reficere- restore occultua- hidden: Vocabularium potius - rather tandem - at last, finally indignua,a,um­ unworthy ingena,enti - huge, immense miaericora,cordi­ merciful Note: The words confiteri and confeasio have a twofold meaning: praise, and confess. delectare,1- delight ege're,eguit(w.abl.)-need perficiunt,3 ,fecit,fectua-make perfect, perfect, accomplish Pattern Practice At intervals �• year, as the need arises in the reading matter itself, we will have a bit of pattern practice to help us get used to some fo the special features used by the writer. Today we will practice on impersonal uses of verbs, a trick of which St. Augustine ie very fond, for he uses it over and over again. For example, in today's lesson, we find, .. auperogatur tibi" :.. people do-more-than-what-is obligatory for you". Actually, we saw this sort of thing in lesson 77 of first year, and lesson Zl of Znd year. Now a bit more practice will make it definitely easy. Let us change these active forms to impersonal• of similar meaning. Of course, without a context, we cannot tell who does the action. So we will let our imagination replace the story, and will use various active forms: Sample: Constituunt. Answer: Conati­ tuitur(Notice that this can be done in any tense. In your answer, use the same tense as that in the form given). Sacrificant.••Obediunt ..• Supererogant••• Narravisti••• Venimua ...Ex­ clamavit .•.Obediebant... Timebamus•••Perseverabae ••. Parabatis•..Respondent•.• Ponimua•.. Now let us do some in the opposite direction. Again, without a context, we cannot know what person to use. So let us just make it vague, and use ''hominea.. in the same in­ definite sense as .. they" in the expression ''they say." We realize, of course, that in a real paragraph, any other person might be called for. Sample: Sacrificatur. Answer: Homines sacrificant. -- Exclamatur•.. Narratur.••Imperatur•••Obediebatur••• Orabatur••• Timebatur... Constitutum est•.•Paratum est... Donatum est•.•Proviaum est..•Perseveratum eat ••. Ventum eat..• Now let us try to make some ingenious English translations of this last set. We will z Circuluslatinus.org need a noun of action in each instance. Sometime• the result will be a bit crude in English, but it will help ue get the feel of the Latin. Here are a couple of samples: Sacrificatur ••• Sacrifice (sacrificing) is made(done). Itum eat ••. Coming was done. A.a we said, this last is so crude that we would never use it in English. But it does help give the feeling of the Latin. English to Latin ( Review Cause Clauses) With each lesson we will have some English to Latin sentences. Each set will feature one or more of the constructions we have already learned, so as to provide addi­ tional practice. It would be good to translate each sentence in at least two ways (see the tables in the back of the second year book if you need suggestions). Today we will concen­ trate on cause clauses. 1. Because God is so good, Augustine praises Him. Z. He asks God to enlarge his heart, because it is narrow. 3. Because, as he says, he is not strong, he aalu for help. 4. He asks God to come, not because he (Augustine) is good, but because he needs help. 5. Not because he is worthy, but because he loves God, he calls on Him. 6. God will hear ue not because we are good but because He is good. Questions for Discussion Besides the simpler oral Latin questions on the content of each lesson, which the teacher will ask in class or provide on tape, we will have in each lesson a few more difficult questions.. For some of these, you may need to look up answers in other books. Others are thought provoking questions. These will help you to get much more out of the rich thought of Augustine. Of course, many students who use this book will not be of the same faith as Augustine. Yet, it would be helpful to try to find the answers that would fit in with the thought of Augustine, just as in studying the thought of Plato, students who are not pagan still try to work out Plato's attitude towards various things. This procedure helps one to appreciate better the workings of a great mind - - and all, even those who do not share August ine's beliefs,- admit that he was one of the great minds of all times. Try to carry on as much as possible of the discussion in Latin. Do not be afraid of making a few mistakes: no one can begin to speak perfectly in any language at once. And you will find that your ability grows by trying to use it. 1. A dicit quod cor hominis semper inquietum est in hoc mundo. Estne hoc verum? Nonne homo qui multas divitias habet, et multam potestatem, habebit cor quietum? Z. A. dicit quod Deus est et misericordissimus et iustissimus. Quomodo hoc fieri potest? Si quis est misericors, semper vult veniam dare peccatoribus. Si quis eat iuatus vult punire peccatores. 3. A. dicit: "Supererogatur tibi, ut debeas-- et quis habet quicquam non tuum? Reddie debita, nulli debens." Explica quomodo homo potest Deo dare plus quam debet-- et adhuc Deus non debebit quicquam homini. 4. A. orat:"Ab occultis meis munda me Domine''. Potestne homo peccare et adhuc nescire se pee care? Quid significat Augustinus? Lectio Secunda [A. meditatur de infantia sua: quomodo Deus providebat pro ipso per parentes et nutrices. Deus enim movebat eos ut vellent dare in­ fanti id quod necesse erat.J Quid est enim quod volo dicere Domine, niai quia neacio unde venerim huc--in istam dicam mortalem vitam, an mortem vitalem nescio. Et susceperunt me consolationes miserationum tuarum, sicut audivi a parentibus carnis meae, ex quo et in qua formasti me 3 Circuluslatinus.org meditari-meditate nutrix-nurse quia-that (ind.disc.) hue - to this place vitalis-vital, lifegiving miseratio- mercy in tempore: non enim ego memini. Exceperunt ergo me consolationea lactia humani. Nee mater mea vel nutricea meae aibi ubera imple­ bant. Sed tu, Domine, mihi dabas per ea• alimentum infantiae, se­ cundum inatitutionem tuam, et divitias uaque ad fundum rerum dispoaitaa. Tu etiam mihi dabaa nolle ampliua quam dabaa, et nutrienti­ bua me [ dabaa] velle mihi dare quod eia dabaa. Dare enim mihi per orclinatum affectum volebant, quo ex te abundabant. Nam bonum erat eia bonum meum ex eia- -quod non �· eia, aed :e!!.. eaa erat. Ex te quippe bona omnia, Deus, et ex Deo meo, aalua mihi univeraa. [A. �editatur etiam de modo quo didicit indicare parentibus quid vellet. Nondum aciebat loqui: sed poterat flere et clamare.] Et ecce I Paulatim aentiebam ubi eaaem. Et voluntate• meas volebam oatendere eia per quoa implerentur, et non poteram oaten­ dere , quia illae [voluntatea] intua erant. Fori• autem illi. Nee ullo auo aenau valebant introire in animam meam. Itaque,iactabam membra et vocea: aigna aimilia voluntatibus meia-- pauca quae poteram, qualia poteram ...• Et cum mihi non obtemperabatur (vel non intellecto, vel ne obeHet) indignabar non aubditia maioribua, et liberia non aervientibua. Et me de illis flendo vindicabam. Tales ease infante• didici--quos diacere potui- et me talem fuiase magia mihi ipai indicaverunt nescientea, quam scientea nutritorea mei. [A. explicat quomodo clidicerit loqui: parentea non docebant eum, sicut magiatri docent lingua• in acholia. Ipse enim observabat verba parentum--et res de quibua videbantur loqui ! Ita paulatim didicit linguam suam.) Nonne ab infantia, hue pergena, veni in pueritiam, vel potiua, ipaa in me venit, et aucceaait infantiae? Non enim eram in-fans, qui non farer, sed iam puer loquens eram. Et memini hoc, et unde loqui didicerim poet adverti. Non enim docebant me maiores ho­ mines, praebentea mihi verba certo aliquo ordine doctrinae, aicut paulo poet litteraa. Sed ego ipae, mente quam dediati mihi, Deus meua, cum gemitibua et vocibua variia et variia membrorum moti­ bua edere vellem aenaa cordia mei, ut voluntati pareretur, nee valerem quae volebam omnia•••prenaabam memoria cum ipai appe­ llabant rem aliquam, et cum aecundum eam vocem corpua ad ali­ quid movebant. Videbam et tenebam hoc ab eia vocari rem illam, quod aonabant, cum eam vellent ostendere. Hoc autem eoa velle ex motu corporia aperiebatur, tamquam verbia naturalibua omnium gentium, quae fiunt vultu et nutu oculorum, ceterorumque membrorum actu, et aonitu vocia indi­ cante affectionem animi in petendia, ba.bendia, reiciendia, fugien­ diave rebus. Ita verba, in variia aententiia locia auia poaita et crebro audita, qua.rum rerum signa esaent paulatim colligebam. Meaaque iam voluntatea-- edomito in eia aignia ore-- per ba.ec enuntiabam. Sic ,cum his, inter quo• eram, voluntatum enuntiandarum aigna communicavi: et vitae humanae procelloaam societatem altiua ingreasua aum, pendena ex parentum auctoritate nutuque maiorum hominum. [A. mittitur in scholam ut disceret linguoaaa artes ad vanitatem. Et puniebant eum ai non studebat.] Deus, Deus meua, qua.a ibi miaeriaa expertua aum, et ludifi­ cationea I Quandoquidem recte vivere mihi puero id proponebatur 4 Circuluslatinus.org formare- form meminiaae-remember excipiunt- receive l•c - milk uber- breast alimentum- food aecundum- according to institutio- plan usque ad- even to fundua- bottom diaponere-arrange dabaa nolle--made me not want more than ... (gave to me not to want •••) nutrire- nurse ordinatua affectua­ well ordered attitude quo- with which Nam bonum•..-For my good(which came) from them waa good for them quippe- for salua- health, salvation didicit- learned paulatim- little by little aentire-feel, realize oatendere- show eia per•••-to them through whom they might be fulfilled intua- within foria-outaide val�re- be able iactare- to•• membrum- limb qualia - such aa I was able mihi non ob temp.-I waa not obeyed vel non intellecto-­ either because I was not understood, or lest it ha.rm me indignari- be angry aubditua-subject free men liberivindicare- take vengeance obtemperare monentibus, ut in hoc eaeculo florerem, et excellerem linguoeie artibue, ad honorem hominum et falaas divitias famulantibua Inde ad scholam datus sum, ut discerem litteraa, in quibue quid utilitati1 euet,ignorabam mieer. Et tamen, si aegnis in dia­ cendo esaem, vapulabam. Laudabatur enim hoc a maioribua. Et multi ante nos, vitam istam agentes, praeatruxerant aerumnoaas vias, per qua a tranaire cogebamur, multiplicato labore et dolore filiia Adam. hue- in this direction pergere- go on pueritia-boyhood auccedere- follow (w.dat.) in-fans-one who does not speak(fari ) advertere-notice unde-whence,how: praebire-supply: gemitus-groan: motus-movement: edere- put forth: aensa-things felt: ut voluntati... -that my will mighi be obeyed: prensare-grasp: appellare-call: eecundum earn- towards it: sonare- sound: aperire- make clear: vultu et nutu-expression and nod: actus - act: son itus- sound: affectio- attitude: in petendis ..• rebus - in seeking ...things: -ve (enclitic) - or: crebro- frequently: colligere- gather, understand: edomito.•• -my mouth being trained in (to form) these signs: enuntiare­ express: communicare- communicate: procellosus- stormy: linguosus - wordy: nutus­ nod,will: expertus sum - I experienced: ludificatio - mockery: quandoquidem - for: id... this was set before me ( namely) to obey those who warned me: florlre- flourish: famu­ lari - serve (with artibus): inde - thence: quid utilitatis- what use: miser - wretched: segnis - slow: vapulare- be beaten: praestruxerunt •..-built weary ways: multiplicato .. suffering and grief being mult iplied excipiunt,3,cepit,ceptusreceive formare,1-form obtemperare ,1-obey Vocabularium paulatim-little by little quippe- for, since unde-whence, how motua,u-movement, motion nutua,u-nod, will English to Latin (Review although clauses ) 1. Although he did not love achool, he was forced to study. 2. By crying he took vengeance on them, although they loved him. 3. He learned Latin even though he was an infant. 4. He did not love to learn letters, even though they were good. 5. Although parents loved their children, they built for them weary ways. 6. If he is slow in learning, he will be beaten. Ouaestiones diacutiendae 1. A. dicit de nativitate sua: "nescio unde venerim hue". Revera, non nescivit veritatem de generatione humana. Quid ergo significat? 2. A. dicit de nutrientibus auis: .. Bonum erat eis bonum meum ex eis-- quod non ex eis, aed per eas erat." Quid significat? 3. Comparationem facite inter modum quo A. didicit loqui linguam Latinam, et modum quo nos discimus eandem linguam. 4. Ouae aunt "aerumnosae viae" de quibua A. loquitur? Lectio Tertia [A. didicit etiam orare ad Deum. Orabat prae1ertim ne vapularet id eat, ne puniretur in schola.] Invenimus autem, Domine, hominea rogantes te. Et didicimus ab eis, ut poteramus, esse magnuir aliquem, qui posses (etiam non apparena senaibus no1tris) exaudire nos, et subvenire nobis. Nam puer coepi rogare te, auxilium et refugium meum, et in tuam in­ vocationem rumpebam nodos linguae meae, et rogabam ...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture