Bilingguwalismo-at-Multilingguwalismo.-new (1).pdf - May...

This preview shows page 1 - 10 out of 24 pages.

May antas ang wika. Tulad ng tao, ang wika ay nahahati rin sa iba’t ibang kategorya ayon sa kaantasan nito. Kung tutuusin, ang antas ng wikang madalas ng ginagamit ng isang tao ay isang mabisang palatandaan kung anong uri ng tao siya at kung sa aling antas- panlipunan siya nabibilang.
Image of page 1
- pinakamababang antas ng wika - mga salitang ginagamit umano ng walang pinag- aralan - mga salitang lansangan halimbawa: ermat erpat waswit tsibog lispu tsekot PABALBAL (Slang)
Image of page 2
LALAWIGANIN (Provincialism) - ginagamit lamang sa isang partikular na lugar o lalawigan Halimbawa: mangan (kain)
Image of page 3
PAMBANSA O KARANIWAN Ginagamit sa pormal na pag-uusap. Ginagamit sa mga sumusunod: loob ng paaralan bilang midyum ng pagtuturo Sa mga pahayagan Sa telebisyon
Image of page 4
PAMPANITIKAN (literary) -pinakamataas na antas ng wika -ginagamit ng mga pantas at dalubhasa Halimbawa: pagputi ng uwak (di matutupad)
Image of page 5
III.Mga Konsepto ng Wika Wikang Pambansa A. Filipino - Ginagamit sa komunikasyon - Wikang pambansa ng Pilipinas - Binubuo ng wikang tagalog & at mga wikain ng basa gayundin ang mga hiram sa wikang kastilla, Ingles, Intsik at iba pa - Komisyon ng wikang Pilipino na dating suriaan ng wikang Pambansa ginawa ni Manuel L. Quezon ang ama ng wikang Pambansa7
Image of page 6
Wikang Pambansa B. Tagalog (taga ilog) Basihan o batayan ng wikang Pambansa Dahilan pinili ang Tagalog bilang wikang Pambansa: 1. Maraming gumagamit 2. Ginagamit ng Sentro ng kalakalan, Maynila 3. napakayaman sa talasalitaan.
Image of page 7
D. Bilinggwalismo
Image of page 8
Ang Bilingguwalismo ay tumutukoy sa kakayahan ng isang taong makapagsalita ng dalawang wika .
Image of page 9
Image of page 10

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture