Strategi Menjawab Soalan (Bahagian A).docx - JADUAL...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN/PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN STPM PENGGAL 1 DAN ULANGAN PENGGAL 1 BI L TAJUK BAHAGIAN A (struktur) BAHAGIAN B (Kes) BAHAGIAN B (Esei) S1 dan S2: (Bab 1: Perniagaan) S3 dan S4 : (Bab 2: Pengeluaran) 53 dan S6: (Bab 3: Pemasaran) S7 dan S8: (Bab 4: Kewangan) S9 dan S10: (Bab 5 : Sumber Manusia) Soalan No 1 hingga No 10 10 soalan pendek (4 hingga 6 markah) Cadangan masa 35 minit (50m) Kajian Kes N0 11 1 soalan ada pecahan soalan berdasarkan kajian kes Cadangan masa 40 minit (30m) Soalan No 12 atau No 13 2 soalan Pilih satu sahaja Cadangan masa 25 minit (20m) Tulis nama dan ic dan baca soalan, semak jawapan Cadangan masa 10 minit Kelemahan calon. 1. Ramai calon tidak mengingat fakta khusus dengan baik untuk menjawab soalan terutama fakta. 2. Ramai calon tidak dapat memberi maksud setiap konsep, huraian dan Contoh bagi setiap fakta yang diminta oleh soalan dengan baik. 3. Calon tidak dapat mentafsir dengan baik kehendak soalan. 4. Calon gagal memberikan fakta khusus yang tepat untuk menjawab soalan . 5. Calon gagal memberi kaitan kes dengan tepat . 6. Calon gagal menguruskan masa peperiksaan dengan baik. 7. Menggunakan istilah dalam bahasa Inggeris sedangkan istilah dalam bahasa Melayu telah diberikan dalam sukatan. 8. Tidak membaca dan memahami kehendak soalan dengan baik terutama (tidak mengenali) Kata tugas soalan Kata kunci soalan 9. Calon mengabaikan markah yang diberi apabila menjawab soalan.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture