u00c9agsu00falacht in Eagrau00edochtau00ed.docx -...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Éagsúlacht in EagraíochtaíFéachann an éagsúlacht le cuimsitheacht agus le daoine a bhfuil bealaí éagsúla smaointeoireachta agus pearsantachtaí acu a thabhairt leo. Ní amháin go gcaithfí an éagsúlacht a bheith ar a luach féin le daoine a thagann ó chúlraí oideachais nó ó eitneachas, aoisghrúpaí, claonadh gnéasach, inscne, cine nó cultúr. Ciallaíonn éagsúlacht san ionad oibre a bheith in ann glacadh le difríochtaí a chéile, meas a bheith acu orthu chun comhtháthú a chur chun cinn, rud as a dtagann timpeallacht oibre mhaith chun críche comónta ag an obair. Tá gá le héagsúlacht ag an obair faoi dhlí fostaíochta agus ní mór do chuideachtaí daoine a bhfuil éagsúlacht acu a fhostú. Féachann an aiste seo le plé a dhéanamh go mion ar shaincheisteanna ábhartha maidir le héagsúlacht in eagraíochtaí sa lá atá inniu ann trí scrúdú criticiúil agus athbhreithniú a dhéanamh ar a éifeachtaí ag an ionad oibre.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture