Ang Buhay ng Tao.docx - Ang Buhay ng Tao At gaya ng isdang malaya sa turing ni ang langit at lupa\u2019y nainggit sa Jose Corazon de Jesus 147 Inakay na

Ang Buhay ng Tao.docx - Ang Buhay ng Tao At gaya ng isdang...

This preview shows page 1 out of 1 page.

Ang Buhay ng Tao ni Jose Corazon de Jesus 147 Inakay na munting naligaw sa gubat, ang hinahanap ko’y ang sariling pugad; ang dating pugad ko noong mapagmalas nang uupan ko na ang laman ay ahas. Oh! ganito pala itong Daigdigan, marami ang sama kaysa kabutihan; kung hahanapin mo ang iyong kaaway, huwag kang lalayo’t katabi mo lamang. Ako’y parang bato na ibinalibag, ang buong akala’y sa langit aakyat; nang sa himpapawid ako’y mapataas, ay bigat ko na rin ang siyang naglagpak. Mahirap nga pala ang gawang mabuhay, sarili mong bigat ay paninimbangan, kung ikaw’y mabuti’y kinaiinggitan, kung ikaw’y masama’y kinapopootan. At gaya ng isdang malaya sa turing
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture