1.docx - 980916085232 1.0 PENGENALAN Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi keempat(2010 halaman 1080,menjelaskan ‘Perniagaan’ adalah perihal

1.docx - 980916085232 1.0 PENGENALAN Menurut kamus Dewan...

This preview shows page 1 - 3 out of 32 pages.

980916085232 1.0 PENGENALAN Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi keempat (2010) halaman 1080,menjelaskan ‘Perniagaan’ adalah perihal tentang berniaga atau perdagangan. Manakala talian bermaksud wayar dan sebagainya yang menjalankan atau menghubungkan alat-alat atau menghubungkan alat-alat elektronik dan sebagainya. M aksud barangan pula bermaksud benda atau perkhidmatan yang dijual belikan oleh peniaga. Menurut Jurnal Perniagaan, Definisi perniagaan atas talian adalah P erniagaan internet yang merupakan perniagaan dilakukan secara online yang mana ia menggunakan internet sebagai medium perantaraan antara penjual dan juga pembeli. Perniagaan juga boleh didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang melakukan pelbagai aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli barangan atau perkhidmatan antara pihak penjual dengan pembeli pada masa,herga dan kuntiti tertentu bagi memenuhi kehendak dan keperluan pengguna yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntunggan penjual (Aini hayati Mohamed,Longman teks Pra-U STPM pengajian perniagaan 2009) S ecara umumnya perniagaan internet atau kata lain perniagaan dalam talian juga adalah sama dengan perniagaan offline lain di mana ia tetap memerlukan tapak perniagaan,modal,barangan perniagaan,dan juga promosi untuk barang yang didagangkan itu , namun yang membezakan platform sahaja. Terlalu banyak faedah yang boleh didapati menerusi internet . Ia hidup dan tidak pernah tidur selama 24 jam sehari , 7 hari seminggu dan 365 hari setahun . Perniagaan internet juga tidak membataskan perkara- perkara berikut iaitu budaya, bangsa , negara , sempadan , masa , jarak , dan juga masa. Di internet kaedah atau pendekatan pemasaran dan jualan juga adalah berbeza . Selain memerlukan kemahiran untuk mempromosikan barangan di internet , kita juga memerlukan beberapa tools sebagai sokongan untuk berjaya dengan lebih cepat . Segala – 1
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

980916085232 galanya boleh dijual di internet tidak kiralah sama ada produk yang ingin di jual mempunyai nilai atau tidak . Pasaran di internet adalah amat luas tanpa mengira sempadan geografi dan juga beroperasi selama 24 jam sehari . Inilah dunia perniagaan internet di mana trnasaksi jual beli yang berlaku kini bernilai berbilion dolar tanpa perlu si pembeli atau si penjual berjumpa untuk mengenali antara satu sama lain . P erniagaan dalam talian amat popular dan digemari oleh masyarakat pada masa kini. Kaedah perniagaan ini mudah dimulakan dan dijalankan dengan modal yang rendah. Risikonya juga lebih rendah dan peniaga dapat menguruskan sendiri perniagaan mereka tanpa perlu mengupah ramai pekerja. Kos untuk memulakan sesebuah perniagaan konvensional biasanya lebih tinggi tetapi kos sewa kedai, ubah suai bangunan, upah pekerja dan lain-lain dapat dikurangkan melalui perniagaan dalam talian. Perniagaan ini juga berisiko rendah berbanding dengan perniagaan biasa. Peniaga tidak perlu mengeluarkan wang yang lebih untuk membeli atau menyewa aset seperti bangunan, peralatan dan kelengkapan lain. Penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli stok, kos reka cipta laman web dan sebagainya.
Image of page 2
Image of page 3
 • Spring '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes