ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.doc

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AC σε AC μετατροπέας (κυκλομετατροπέας) Οι κυκλομετατροπείς ή cycloconverters είναι κυκλώματα τα οποία μετασχηματίζουν εναλλασόμενη τάση ορισμένου πλάτους και ορισμένης συχνότητας , σε εναλλασόμενη τάση μεταβαλλόμενης συχνότητας και πλάτους . Συνήθως η έξοδος έχει χαμηλότερη συχνότητα απ’ ότι η είσοδος . Η πιο διαδεδομένη τους χρήση είναι οι εφαρμογές μεγάλης ισχύος . Στην κατηγορία των ΑC σε AC μετατροπέων ανήκουν και οι ρυθμιστές εναλλασόμενης τάσης οι οποίοι μεταβάλλουν το πλάτος της τάσης εξόδου αλλά έχουν ίδια ,σταθερή, συχνότητα με αυτή της συχνότητας της τάσης εισόδου . Το βασικό πλεονέκτημα των κυκλομετατροπέων είναι η δυνατότητα άμεσης αλλαγής της συχνότητας χωρίς το ενδιάμεσο στάδιο που περιλαμβάνει την DC τάση. Επίσης αν υπάρξει κάποια βλάβη οι συνέπειες είναι ελάχιστες , όπως για παράδειγμα το κάψιμο της ασφάλειας. Ακόμη μπορεί να δώσει μία ημιτονική κυματομορφή σε μία χαμηλότερη συχνότητα εξόδου , κάτι το οποίο προκύπτει από την σύνθεση μεγάλου αριθμού τμημάτων της κυματομορφής εισόδου. Μειονεκτήματά τους είναι : η συχνότητα της εξόδου είναι περίπου το 1/3 ή και λιγότερο της συχνότητας εξόδου , καθώς και η πολυπλοκότητα του μηχανισμού ελέγχου όπως και ο μεγάλος αριθμός thyristor που χρησιμοποιούν. Οι τύποι των κυκλομετατροπέων είναι : Α) Κυκλομετατροπέας μονής φάσης σε μονή φάση ( Single phase to single phase cycloconverter ) Σχήμα 1 : Κυκλομετατροπέας μονής φάσης σε μονή φάση 1
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Β) Κυκλομετατροπέας τριών φάσεων σε μονή φάση ( Three- phase to single phase cycloconverter ) Σχήμα 2 : Κυκλομετατροπέας γέφυρας τριών φάσεων σε μονή φάση Γ) Κυκλομετατροπέας τριών φάσεων σε τρεις φάσεις ( Three- phase to three-phase cycloconverter ) Σχήμα 3 : Κυκλομετατροπέας γέφυρας τριών φάσεων σε τρεις φάσεις 2
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes