2.1.γ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ( BUCK-ΒOOST ) .doc

This preview shows page 1 - 3 out of 4 pages.

2.1.γ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ-ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ( BUCK-ΒOOST ) Ο μετατροπέας buck-boost , ή υποβιβασμού – ανύψωσης τάσης , αποτελεί μία σύνθεση των δύο προηγούμενων τύπων μετατροπέων , καθώς μπορεί να παρέχει στην έξοδο τάση Vo είτε μεγαλύτερη είτε μικρότερη από αυτή της τάσης εισόδου Vin . Η αρχή λειτουργίας του είναι η εξής : Σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα , όταν ο διακόπτης TR1 είναι κλειστός , η δίοδος πολώνεται ανάστροφα και η τάση εισόδου συνδέεται στο πηνίο L1 , το οποίο αποθηκεύει ενέργεια . Στο άνοιγμα του διακόπτη ΤR1 , η τάση του πηνίου αντιστρέφεται και η αποθηκευμένη ενέργεια περνάει από τον πυκνωτή Co και το φορτίο διαμέσου της ορθά πολωμένης διόδου ανόρθωσης. Σχήμα 13 : Βασικό κύκλωμα μετατροπέα τοπολογίας υποβιβασμού-ανύψωσης τάσης , και οι κυματομορφές του 1
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Οι κυματομορφές είναι παρόμοιες με αυτές του μετατροπέα ανύψωσης με την διαφορά ότι ο διακόπτης του τρανζίστορ τώρα πρέπει να εναλλάσσεται μεταξύ δύο τιμών
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes