2.2.γ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ PUSH - PULL .doc - 2.2.γ...

This preview shows page 1 - 4 out of 6 pages.

2.2.γ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ PUSH - PULL Οι προηγούμενες τοπολογίες μετατροπέων με γαλβανική απομόνωση που είδαμε ήταν ασύμμετρες , δηλαδή χρησιμοποιούν ένα μόνο τρανζίστορ . Οι συμμετρικοί μετατροπείς απαιτούν την χρήση ίσων σε αριθμό τρανζίστορ . Ένας από τους δημοφιλέστερους τύπους συμμετρικών μετατροπέων είναι ο μετατροπέας Push – Pull .Ο μετατροπέας Push – Pull είναι ένας μετατροπέας βασισμένος στην τοπολογία του μετατροπέα Forward και περιέχει έναν απομονωμένο μετασχηματιστή . Το πρωτεύον στην είναι τοποθετημένο έτσι στην διάταξη ώστε το κάθε τρανζίστορ να οδηγείται εναλλάξ , διεγείροντας τον πυρήνα αμφίδρομα . Το μέγεθος του μετασχηματιστή του μετατροπέα τοπολογίας Push – Pull είναι το μισό από αυτών που χρησιμοποιούνται στους μετατροπείς μονοκατευθυντικής διέγερσης του πυρήνα ( μετατροπέας Flyback , μετατροπέας Forward) , που έχει ως αποτέλεσμα πιο μικρό μέγεθος . 1
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Σχήμα 16 : Βασικό κύκλωμα μετατροπέα τοπολογίας Push –Pull, και οι κυματομορφές του Με την βοήθεια του παραπάνω σχήματος θα εξηγήσουμε την λειτουργία του μετατροπέα Push – Pull . Στην σταθερή κατάσταση λειτουργίας , όταν ο διακόπτης TR2 είναι κλειστός στην θετική περίοδο λειτουργίας , τα άκρα των τυλιγμάτων με τις τελείες γίνονται θετικά σε σχέση με τα άλλα άκρα . Η δίοδος D1 πολώνεται ορθά , ενώ η δίοδος D2 πολώνεται ανάστροφα , για αυτό και η δίοδος D1 οδηγεί το ρεύμα πηνίου εξόδου μέσω του δευτερεύοντος NS2 . Καθώς η τάση εισόδου Vin συνδέεται στα άκρα του πρωτεύοντος NP1 , μία τάση αντικατοπτρισμού του πρωτεύοντος εμφανίζεται στο 2
Image of page 2
δευτερεύον. Στο τέλος της θετικής περιόδου , ο διακόπτης TR2 ανοίγει και παραμένει ανοικτός μέχρι
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes