2.2.α ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FLYBACK.doc - 2.2...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

2.2 ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 2.2.α ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FLYBACK Ο μετατροπέας Flyback είναι ένας μετατροπέας ο οποίος βασίζεται στον μετατροπέα υποβιβασμού- ανύψωσης τάσης ( buck-boost ) και χρησιμοποιεί μετασχηματιστή με απομόνωση. Στην εξήγηση της αρχής λειτουργίας του μετατροπέα Flyback θα μας βοηθήσει το σχήμα που ακολουθεί . Σχήμα 14: Βασικό κύκλωμα μετατροπέα τοπολογίας Flyback , και οι κυματομορφές του Επειδή στο κύκλωμα μας θα χρησιμοποιηθεί ένα τρανζίστορ , η οδήγηση του μετασχηματιστή θα είναι μονοπολική , δηλαδή ασύμμετρη , με αποτέλεσμα το μέγεθος του πυρήνα να είναι μεγάλο. Όπως βλέπουμε και στο παραπάνω σχήμα συνδέουμε ένα τρανζίστορ ΤR1 , σε ρόλο διακόπτη , σε σειρά με το πρωτεύον του μετασχηματιστή T1 , έτσι ώστε στην θετική περίοδο του κύκλου λειτουργίας το ρεύμα να αυξάνεται σταδιακά στο πρωτεύον και ο μετασχηματιστής να αποθηκεύει ενέργεια , και να παρέχει απομόνωση μεταξύ της τάσης εισόδου Vin και της τάσης εξόδου Vout.Η πολικότητα των τυλιγμάτων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην εξέρχεται τίποτα από την έξοδο της διόδου D1κατά την περίοδο ΤON . Στη διάρκεια αυτής της περιόδου , o μετασχηματιστής συμπεριφέρεται σαν πηνίο , λόγω της ανάστροφης πόλωσης της διόδου D1 . Όταν ο διακόπτης TR1 1
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

ανοίγει , η τάση στο δευτερεύον αναστρέφεται , διατηρώντας την συνεχή ροή , και αναγκάζοντας το ρεύμα του δευτερεύοντος να ρέει διαμέσου της διόδου D1 στο φορτίο της εξόδου .
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes