2.2.ε ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (FULL BRIDGE ) .doc

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

2.2.ε ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΦΥΡΑΣ (FULL BRIDGE ) Ό μετατροπέας πλήρους γέφυρας ή Full Bridge converter , είναι παραλλαγή του μετατροπέα μισής γέφυρας για μεγαλύτερη ισχύ και δίνει την μεγαλύτερη ισχύ εξόδου από όλους τους τύπους μετατροπέων που αναφέραμε προηγουμένως. Το παρακάτω σχήμα θα μας βοηθήσει στην κατανόηση της λειτουργίας του μετατροπέα . Σχήμα 19 : Βασικό κύκλωμα μετατροπέα τοπολογίας πλήρους γέφυρας Τα τρανζίστορ στην είσοδο οδηγούνται εναλλάξ σε ζευγάρια , το TR1 με το TR3 , και ύστερα το TR2 με το TR4. Το πρωτεύον του μετασχηματιστή τροφοδοτείται με ολόκληρη την τιμή της τάσης εισόδου Vin . Συγκριτικά , για μία κοινή τιμή ισχύος ο μετατροπέας μισής γέφυρας έχει διπλάσιο ρεύμα σε σχέση με τον μετατροπέα πλήρους γέφυρας. Για τον λόγο αυτό , η ισχύς στην έξοδο του μετατροπέα πλήρους γέφυρας θα διπλασιαστεί σε σχέση με τον μετατροπέα μισής γέφυρας. Το κύκλωμα στο δευτερεύον , όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα , είναι ίδιο με του μετατροπέα μισής γέφυρας και του μετατροπέα Push – Pull , και σε μεγάλες τιμές ρεύματος παράγει χαμηλή κυμάτωση στην έξοδο . Για αυτό το λόγο και οι κυματομορφές του μετατροπέα πλήρους
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes