4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ .doc

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

4.ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Σχήμα 27 : Διάταξη ανόρθωσης / εξομάλυνσης της AC τάσης δικτύου H ασφάλεια F1 απομονώνει το κύκλωμα από την γραμμή τροφοδοσία AC, όταν προκληθεί κάποιο βραχυκύκλωμα σε κάποιο στοιχείο του κυκλώματος (π.χ. της διόδου D1 της γέφυρας) .Το thermistor RNT1 κάνει πτώση τάσεως Vπ= 30V (Vπ= 10Ω* 3A), τη στιγμή που θέτουμε σε λειτουργία για πρώτη φορά το τροφοδοτικό. Η πτώση τάσεως Vπ διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η μετάπτωση της τιμής της αντίστασης από 10Ω σε περίπου 1Ω λόγω του ότι είναι thermistor αρνητικού συντελεστή , δηλαδή η αντίσταση του μειώνεται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του, και έχει ως συνέπεια την προστασία του κυκλώματος εισόδου από τυχόν υπερτάσεις στην είσοδο π.χ. V’in= 260Vac . Κατά την διάρκεια του κύκλου λειτουργίας ,αν συμβεί παρόμοιο γεγονός, την λειτουργία αυτή την κάνει το varistor ΤNR1. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε χώρες που δεν έχουν
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes