condom talumpati.docx - Paula Riza dJ Alarcon FILAKA Grade 11 Blessed Humbert of Romans Pamimigay ng condom sa estudyante payag ka ba Trust Durex

condom talumpati.docx - Paula Riza dJ Alarcon FILAKA Grade...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Paula Riza dJ Alarcon FILAKA Grade 11- Blessed Humbert of Romans Pamimigay ng condom sa estudyante, payag ka ba? Trust, Durex, Premiere. Alin sa mga condom na ito ang nabili at nagamit ninyo na? Ang Department of Health (DOH) ay mamimigay ng libreng condom sa mga kabataan bilang isang kampanya at paraan ng pagiwas ng mga kabataan sa teenage pregnancy. Ako ay tutol dito dahil bilang isang estudyante at parte ng henerasyon ng kabataan ngayon, nakikita ko ang kampanya ng DOH bilang isang paraan ng paghihingkayat sa mga kabataan makipagtalik. Ang Department of Health ay naglunsad ng panibagong kampanya sa pagiwas ng mga estudyante sa teenage pregnancy sa pamamagitan ng pamimigay ng mga condom sa mga paaralan. Masmainam kung ang nilunsad na kampanya ng DOH ay ang pagtuturo at pagpapaalam sa mga kabataan ang mga masamang maidudulot sa kalusugan at kinabukasan nila pag sila ay maagang nag buntis o nakipagtalik. Dapat na maunawaan at mapalawak ang mga
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture