ESO_Dossier informatiu optatives_3r_3rtrim.pdf - IMO20GEN19 RESUM TRIMESTRAL MATÈRIES OPTATIVES CURS 2018-2019 ALUMNE/A REV 00 NIVELL 3r TRIMESTRE 3r

ESO_Dossier informatiu optatives_3r_3rtrim.pdf - IMO20GEN19...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

RESUM TRIMESTRAL MATÈRIES OPTATIVES IMO20GEN19 REV 00 04/12 CURS: 2018-2019 NIVELL: 3r ALUMNE/A: TRIMESTRE: 3r Les matèries optatives es trien trimestralment. L’alumne/a podrà demanar canvi de matèria al tutor/a du- rant la primera setmana del trimestre. Aquests canvis es realitzaran sempre que la ràtio de les matèries a les que es vulgui accedir ho permeti. MATÈRIA: Emprenedoria TRIA ALUMNE: CRÈDIT: Innovem! OBJECTIU: Despertar vocacions relacionades amb la innovació, tant la empresarial com la relacionada amb qualsevol aspecte de la vida. CONTINGUT: Creació de diferents projectes en format de producte o servei. Definir bé el problema i l’oportunitat. Organitzar el procés de generació de valor. Comunicar bé el projecte per obtenir els recursos. Atreure i organitzar l’equip adequat. Construir un prototip i testar-lo per millorar-lo pas a pas. Comunicar la proposta de valor i el model de negoci. Fer un pla de negoci viable. ORIENTACIÓ: Alumnes que volen millorar les seves habilitats i competències per poder fer un itinera- ri formatiu d’acord amb les necessitats del segle XXI. MATÈRIA: Francès TRIA ALUMNE: CRÈDIT: Voilà la France 3 OBJECTIU: Preparar el alumnes per l’obtenció del diploma A1 (DELF). CONTINGUT: Continuació i aprofundiment en el coneixement tant de la llengua com de la cultura francesa. Preparació dels alumnes per a l’obtenció del DELF A2 de cara al curs vinent.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Spring '14

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes