Ayse_Kalemtas_Malzeme_Bilimi_Malzeme_Tetrahedronu.4.pdf - MMM291 MALZEME BİLİMİ Yrd Do� Dr Ayşe KALEMTAŞ Ofis Saatleri Perşembe 14:00 – 16:00

Ayse_Kalemtas_Malzeme_Bilimi_Malzeme_Tetrahedronu.4.pdf -...

This preview shows page 1 - 5 out of 15 pages.

MMM291 MALZEME BİLİMİ Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 – 16:00 [email protected] , [email protected] Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Image of page 1
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ PERFORMANS PROSES YAPI ÖZELLİKLER Malzeme Tetrahedronu Performans Malzemenin servis koşullarında istenilen fonksiyonları yerine getirebilmesidir. Özellik Malzemelerin belirli bir etkiye karşı verdiği cevaptır Malzeme bilimi proses, yapı, özellikler ve performans arasındaki ilişkiyi inceler. Proses , yapı, özellikler ve performans birbiri ile yakından ilişkilidir. Örneğin malzeme üretim aşamasında (proses) yapacağınız bir değişiklik, yapıyı değiştirir. Yapı değişince özellikler değişir ve bu durumda da malzemenin performansı etkilenir. Malzeme bilimi ve mühendisliği disiplininin dört temel bileşeni malzeme tetrahedronunu oluşturmaktadır.
Image of page 2
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Atom altı seviye (her bir atomun elektronik yapısı) Atomik seviye (malzemedeki atomların dizilimi) Mikroskobik yapı (malzeme içerisinde tanelerin düzeni, mikroskopla incelenebilir) Makroskobik yapı (gözle görülebilir yapısal elementlerdir) Malzeme Tetrahedronu YAPI
Image of page 3
Yrd. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ Malzeme Tetrahedronu YAPI ( boyut skalası ) Atom altı < 0.2 nm Atomik 0.2-10 nm Mikroskobik 1-1000 mm Makroskobik > 1 mm Elektronlar ve elektronların atomun
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 15 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes