Code list - Sl.no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16...

Code list
Download Document
Showing page : 1 of 12
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sl.no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Code Party 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 INC JANSANGH BJP BKD JD SP LOKDAL BSP CPM INDEPENDENT JPJP CPI SSP Apna Dal JPSC LOKTANTRIK CONG. RASHTRIYA LOK DAL Lok Jan Shakti UKKD JPSR RASHTRIYA KRANTI DAL PSP INC U INC T BKGP KM BSP SMP NLP JP RPD JD (U) CPI (ML) (L) SAP RCP SBSP SJP ( R) LJNSP PMSP LP(S) RSMD RHD INLD SHS District codes 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Calcutta Delhi Rawalpindi Karnal Kurukshetra Jamui ( Bihar) Gwalior Ambala Cant Kashmir Himanchal Pradesh Patiala Burma Pune Mumbai beha bhabhua (behar) Panipat Siwan (behar) Reeva (MP) Jalandhar (panjab) Nagpur Narpul (Haryana) Pakistan Arunanchal Pradesh jamshedpur Bhind ( MP) Bokaro Patna Hoogley (w. bengal) Gujrat Madras Ahamdabad Jaipur Berlin (Jarmani) Haidrabad Rohtak(Harayana) HUBLI (KARNATKA) BHOPAL CONSITUENCY CODES FOR ALL 3 YEARS SL. NO. Constituency Name Code for 96 1 AFZALGARH 1996019 2 AGOTA 1996383 3 AGRA CANTONEMENT 1996357 4 AGRA EAST 1996358 5 AGRA WEST 1996359 6 AHIRURI 1996085 7 AJITMAL 1996302 8 AKBARPUR 1996130 9 ALIGANJ 1996343 10 ALIGARH 1996373 11 ALLAHABAD NORTH 1996275 12 ALLAHABAD SOUTH 1996276 13 ALLAHABAD WEST 1996277 14 ALMORA 1996010 15 AMETHI 1996121 16 AMROHA 1996025 17 ANUPSHAR 1996381 18 AONLA 1996048 19 ARYANAGAR 1996287 20 ATRAULI 1996372 21 ATTAULIA 1996213 22 AURAIYA 1996301 23 AURAL 1996247 24 AYODHYA 1996134 25 AZAMGARH 1996211 26 BABERU 1996317 27 BABINA 1996329 28 BACHHRAWAN 1996107 29 BADRI KEDAR 1996007 30 BAGESHWAR 1996011 31 BAGHPAT 1996401 32 BAGHRA 1996410 33 BAH 1996352 34 BAHERI 1996056 35 BAHJOL 1996029 36 BAHRAICH 1996152 37 BALLIA 1996227 38 BALRAMPUR 1996156 39 BANDA 1996319 40 BANGARMAN 1996092 41 BANSDIH 1996225 42 BANSGAON 1996179 43 BANSI 1996174 44 BARA 1996269 45 BARASATHI 1996250 46 BARAULI 1996376 47 BAREILLY CANTONEMENT 1996051 48 BAREILLY CITY 1996052 Code for 80 1980019 1980383 1980357 1980358 1980359 1980085 1980302 1980130 1980343 1980373 1980275 1980276 1980277 1980010 1980121 1980025 1980381 1980048 1980287 1980372 1980213 1980301 1980247 1980134 1980211 1980317 1980329 1980107 1980007 1980011 1980401 1980410 1980352 1980056 1980029 1980152 1980227 1980156 1980319 1980092 1980225 1980179 1980174 1980269 1980250 1980376 1980051 1980052 Cons. name foe 69 AFZALGARH AGOTA AGRA CANTONMENT AGRA EAST AGRA WEST AHIRURI AJITMAL AKBARPUR ALAMPUR ALIGANJ ALIGARH ALLAHABAD NORTH ALLAHABAD SOUTH ALLAHABAD WEST ALMORA AMBIAPUR AMETHI AMROHA ANUPSHAR AONLA ARAZILINE ARYA NAGAR ATRAULI ATRAULIA AURAI AURAIYA AYODHYA AZAMGARH BABERU BABINA BACHHRAWAN BADRI KEDAR BAGWESHWAR BAH BAHADURPUR BAHADURPUR BAHERI BAHJOI BAHRAICH BALLIA BALRAMPUR BANDA BANGANGA BANGARMAN BANKEYGANJ BANSAGAON BANSDIH BANSI Code for 69 1969020 1969387 1969360 1969361 1969362 1969085 1969307 1969131 1969049 1969348 1969376 1969280 1969281 1969282 1969011 1969043 1969122 1969026 1969385 1969048 1969249 1969292 1969375 1969218 1969252 1969306 1969136 1969216 1969322 1969333 1969107 1969008 1969012 1969356 1969171 1969275 1969056 1969030 1969155 1969232 1969159 1969324 1969176 1969092 1969070 1969184 1969230 1969178 49 BARHAJ 50 BARKHERA 51 BARNAWA 52 BASTI 53 BAWAN 54 BEHTU 55 BENIGANJ 56 BEYALSI 57 BHADOHI 58 BHAGWANTNAGAR 59 BHARTHANA 60 BHATPAR RANI 61 BHINGA 62 BHOGNIPUR 63 BHOJIPURA 64 BHONGAON 65 BIDHUNA 66 BIHAR 67 BIJNOR 68 BIKAPUR 69 BILASPUR 70 BILHAUR 71 BILIGRAM 72 BILSI 73 BINAWAR 74 BINDKI 75 BIRAPUR 76 BISALPUR 77 BISAULI 78 BISWAN 79 BUDAUN 80 BULANDSHAHR 81 CAPTaINGANJ 82 CHAIL 83 CHAKIA 84 CHAKRATA 85 CHANDA 86 CHANDAULI 87 CHANDAUSI 88 CHANDPUR 89 CHAPRAULI 90 CHARDA 91 CHARKHARI 92 CHARTHAWAL 93 CHAUBEPUR 94 CHHANVEY 95 CHHATA 96 CHHIBRAMAU 97 CHILKAHAR 98 CHILLUPAR 99 CHIRAIGAON 100 CHUNAR 1996206 1996058 1996402 1996168 1996087 1996074 1996083 1996253 1996249 1996096 1996306 1996204 1996151 1996295 1996054 1996336 1996307 1996115 1996022 1996135 1996038 1996299 1996090 1996043 1996046 1996286 1996119 1996059 1996040 1996075 1996044 1996384 1996166 1996278 1996239 1996425 1996127 1996238 1996030 1996023 1996403 1996150 1996324 1996409 1996298 1996266 1996364 1996310 1996223 1996181 1996244 1996263 1980206 1980058 1980402 1980168 1980087 1980074 1980083 1980253 1980249 1980096 1980306 1980204 1980151 1980295 1980054 1980336 1980307 1980115 1980022 1980135 1980038 1980299 1980090 1980043 1980046 1980286 1980119 1980059 1980040 1980075 1980044 1980384 1980166 1980278 1980239 1980425 1980127 1980238 1980030 1980023 1980403 1980150 1980324 1980409 1980298 1980266 1980364 1980310 1980223 1980181 1980244 1980263 BARA BARASATHI BARAUT BAREILLY CANTONMENT BAREILLY CITY BARHAJ BARKHERA BARNAWA BASTI BAWAN BEHTA BENIGANJ BEYALSI BHADOHI BHAGWANTNAGAR BHANWAPUR BHARTHANA BHATPAR RANI BHAWAN BHINGA BHOGNIPUR BHOJIPURA BHONGAON BICHHIA BIDHUNA BIHAR BIJNOR BIKAPUR BIKRAMJOT BILASPUR BILHAUR BILIGRAM BINAWAR BINDKI BIRAPUR BISALPUR BISAULI BISWAN BUDAUN BULAND SHAHAR CHAIL CHAKIA CHAMANGANJ CHANDAULI CHANDAUS CHANDAUSI CHANDPUR CHAPRAULI CHARDA CHARKHARI CHARTHAWAL CHAUBEPUR 1969274 1969255 1969404 1969053 1969052 1969211 1969058 1969399 1969172 1969087 1969074 1969083 1969258 1969254 1969095 1969175 1969312 1969209 1969413 1969154 1969300 1969054 1969340 1969094 1969311 1969116 1969023 1969137 1969169 1969038 1969304 1969090 1969046 1969291 1969120 1969059 1969040 1969075 1969044 1969388 1969283 1969244 1969293 1969243 1969380 1969031 1969024 1969405 1969153 1969328 1969411 1969303 101 COLONELGANJ 102 DADRAUL 103 DADRI 104 DALMAU 105 DARIYABAD 106 DATAGANJ 107 DAYALBAGH 108 DEBAL 109 DEHRADUN 110 DEOBAND 111 DEOPRAYAG 112 DEORIA 113 DERAPUR 114 DHAMPUR 115 DHANAPUR 116 DHAUREHRA 117 DHURIAPAR 118 DIDIHAT 119 DILDARNAGAR 120 DIXIR 121 DOABA 122 DOMARIAGANJ 123 DUDHI 124 ETAH 125 ETAWAH 126 ETMADPUR 127 FAKHARPUR 128 FARIDPUR 129 FARRUKHABAD 130 FATEHABAD 131 FATEHPUR 132 FATEHPUR 133 FATEHPUR SIKRI 134 FAZILNAGAR 135 FIROZABAD 136 GADWARA 137 GAINSARI 138 GANGAPUR 139 GANGESHWARI 140 GANGIRL 141 GARHMUKRESHWAR 142 GARWARA 143 GAURI BAZAR 144 GAURIGANJ 145 GAZIPUR 146 GENERALGANJ 147 GHATAMPUR 148 GHAZIABAD 149 GHIROR 150 GHOSI 151 GOKUL 152 GONDA 1996163 1996065 1996387 1996112 1996139 1996047 1996356 1996380 1996424 1996416 1996003 1996203 1996300 1996018 1996237 1996073 1996180 1996008 1996231 1996164 1996226 1996170 1996260 1996348 1996304 1996355 1996147 1996050 1996312 1996353 1996144 1996284 1996361 1996199 1996351 1996117 1996154 1996246 1996027 1996371 1996392 1996258 1996201 1996122 1996233 1996289 1996294 1996388 1996341 1996208 1996366 1996161 1980163 1980065 1980387 1980112 1980139 1980047 1980356 1980380 1980424 1980416 1980003 1980203 1980300 1980018 1980237 1980073 1980180 1980008 1980231 1980164 1980226 1980170 1980260 1980348 1980304 1980355 1980147 1980050 1980312 1980353 1980144 1980284 1980361 1980199 1980351 1980117 1980154 1980246 1980027 1980371 1980392 1980258 1980201 1980122 1980233 1980289 1980294 1980388 1980341 1980208 1980366 1980161 CHHANVEY CHHATA CHHATARI CHHIBRAMAU CHILKAHAR CHILLUPAR CHIRAIGAON CHUNAR COLONELGANJ DADRAUL DADRI DALMAU DARIYABAD DATAGANJ DAYALBAGH DEBAI DEHRADUN DEOBAND DEOPRAYAG DEORIA DERAPUR DHAMPUR DHANAPUR DHAUREHRA DHURIAPAR DIDIHAT DILDARNAGAR DOMARIAGANJ DUABA DUDHI DWARAHAT EKESHWAR ETAH ETAWAH FAKHARPUR FARIDPUR FARRUKHABAD FATEHABAD FATEHPUR FATEHPUR FATEHPUR SIKRI FAZILNAGAR FIROZABAD GAINSARI GANGESHWARI GANGIRI GARHMUKTESHWAR GARWARA GAURI BAZAR GAURIGANJ GAZIPUR GENERALGANJ 1969271 1969367 1969383 1969315 1969228 1969186 1969250 1969268 1969166 1969065 1969390 1969112 1969141 1969047 1969359 1969384 1969424 1969417 1969003 1969208 1969305 1969019 1969242 1969073 1969185 1969009 1969236 1969174 1969231 1969265 1969013 1969005 1969347 1969309 1969149 1969050 1969317 1969357 1969146 1969289 1969364 1969204 1969355 1969157 1969028 1969374 1969395 1969263 1969206 1969123 1969238 1969294 153 GOPALPUR 154 GORAKHPUR 155 GOROUTHA 156 GOVERDHAN 157 GOVINDNAGAR 158 GUNNAUR 159 GYANPUR 160 HADHA 161 HAIDERABAD 162 HAIDERGARH 163 HAINSARBAZAR 164 HALDWANI 165 HAMIRPUR 166 HANDLA 167 HAPUR 168 HARA 169 HARDOI 170 HARDWAR 171 HARGAON 172 HARORA 173 HARRAIYA 174 HASANGANJ 175 HASANPUR 176 HASTINAPUR 177 HASWA 178 HATHRAS 179 IGLAS 180 IKAUNA 181 ISSAULI 182 ITWA 183 JAGDISHPUR 184 JAHANABAD 185 JAHANGIRGANJ 186 JAISINGHPUR 187 JAKHANIA 188 JALALABAD 189 JALALPUR 190 JALESAR 191 JANSATH 192 JASRANA 193 JASWANTNAGAR 194 JAUNPUR 195 JEWAR 196 JHANSI 197 JHUSI 198 KABAR 199 KADIPUR 200 KAIMGANJ 201 KAIRANA 202 KAISERGANJ 203 KALPI 204 KALYANPUR 205 KAMALGANJ 1996210 1996185 1996332 1996362 1996291 1996041 1996248 1996095 1996068 1996141 1996178 1996015 1996321 1996271 1996391 1996196 1996086 1996422 1996080 1996417 1996165 1996098 1996026 1996394 1996283 1996368 1996375 1996153 1996124 1996171 1996123 1996285 1996132 1996126 1996234 1996064 1996131 1996350 1996406 1996340 1996305 1996254 1996378 1996328 1996270 1996055 1996128 1996313 1996411 1996146 1996334 1996292 1996311 1980210 1980185 1980332 1980362 1980291 1980041 1980248 1980095 1980068 1980141 1980178 1980015 1980321 1980271 1980391 1980196 1980086 1980422 1980080 1980417 1980165 1980098 1980026 1980394 1980283 1980368 1980375 1980153 1980124 1980171 1980123 1980285 1980132 1980126 1980234 1980064 1980131 1980350 1980406 1980340 1980305 1980254 1980378 1980328 1980270 1980055 1980128 1980313 1980411 1980146 1980334 1980292 1980311 GHATAMPUR GHAZIABAD GHIROR GHOSI GOKUL GONDA GOPALPUR GORAKHPUR GOROUTHA GOVERDHAN GOVIND NAGAR GUNNAUR GYANPUR HAIDERABAD HAIDERGARH HAINSAR BAZAR HALDWANI HAMIRPUR HANDIA HAPUR HARDOI HARDWAR HARGAON HARORA HARRAIYA HASANGANJ HASANPUR HASTINAPUR HASWA HATA HATHRAS IGLAS IKAUNA ISSAULI JAGDISHPUR JAHANGIRGANJ JAISINGHPUR JAKHANIA JALALABAD JALALPUR JALESAR JANSATH JASRANA JASWANT NAGAR JAUNPUR JEWAR JHANGAHA JHANSI KADIPUR KAIMGANJ KAIRANA KAISERGANJ KALPI 1969299 1969391 1969345 1969213 1969369 1969164 1969215 1969190 1969335 1969365 1969296 1969041 1969253 1969068 1969143 1969183 1969016 1969325 1969276 1969394 1969086 1969423 1969080 1969418 1969170 1969097 1969027 1969397 1969288 1969201 1969371 1969378 1969156 1969125 1969124 1969133 1969126 1969239 1969064 1969132 1969354 1969408 1969344 1969310 1969259 1969381 1969188 1969332 1969129 1969318 1969412 1969148 1969338 206 KANDLA 207 KANNAUJ 208 KANPUR CANTONEMENT 209 KANTH 210 KARAN PRAYAG 211 KARCHANA 212 KARHAL 213 KARWAI 214 KASGANJ 215 KASHIPUR 216 KASIA 217 KATEHRI 218 KATRA BAZAR 219 KAURIRAM 220 KERAKAT 221 KHAIR 222 KHALILABAD 223 KHARKHAUDA 224 KHATAULI 225 KHATIMA 226 KHEKRA 227 KHERAGARH 228 KHESRAHA 229 KHURJA 230 KHUTAHAN 231 KISHNI 232 KISHUNPUR 233 KITHORE 234 KNAGA 235 KOIL 236 KOLASTA 237 KONCH 238 KOPACHIT 239 KUNDA 240 KUNDERKI 241 LAHARPUR 242 LAKHANA 243 LAKHIMPUR 244 LAKSHMIPUR 245 LALGANJ 246 LALITPUR 247 LANSDOWNE 248 LHAKSAR 249 LUCKNOW CANTONEMENT 250 LUCKNOW CENTRAL 251 LUCKNOW EAST 252 LUCKNOW WEST 253 MACHHLLISHAHAR 254 MACHHREHTA 255 MADOHGARH 256 MAHMUDABAD 257 MAHOBA 258 MAHONA 1996404 1996308 1996290 1996024 1996006 1996268 1996338 1996316 1996347 1996016 1996200 1996129 1996162 1996182 1996252 1996377 1996177 1996398 1996405 1996014 1996400 1996360 1996175 1996379 1996257 1996337 1996282 1996393 1996281 1996374 1996245 1996330 1996228 1996114 1996031 1996078 1996303 1996070 1996190 1996217 1996327 1996004 1996421 1996104 1996103 1996101 1996102 1996259 1996082 1996335 1996076 1996325 1996100 1980404 1980308 1980290 1980024 1980006 1980268 1980338 1980316 1980347 1980016 1980200 1980129 1980162 1980182 1980252 1980377 1980177 1980398 1980405 1980014 1980400 1980360 1980175 1980379 1980257 1980337 1980282 1980393 1980281 1980374 1980245 1980330 1980228 1980114 1980031 1980078 1980303 1980070 1980190 1980217 1980327 1980004 1980421 1980104 1980103 1980101 1980102 1980259 1980082 1980335 1980076 1980325 1980100 KALYANPUR KAMALGANJ KANDLA KANNAUJ KANPUR CANTONMENT KANTH KARAN PRAYAG KARCHANA KARHAL KARWI KASGANJ KASHIPUR KATEHRI KATRA BAZAR KAURIHAR KAURIRAM KERAKAT KHAGA KHAIR KHAJUHA KHALILABAD KHATAULI KHEKRA KHERAGARH KHESRAHA KHURJA KHUTAHAN KISHNI KISHUNPUR KITHORE KOIL KOLASLAH KONCH KOPACHIT KUNDA KUNDARKI KUSHINAGAR LACHMANPUR LAHARPUR LAKHANA LAKHIMPUR LAKSHMIPUR LALGANJ LALITPUR LAMBHUA LANSDOWNE LHAKSAR LUCKNOW CANTONMENT LUCKNOW CENTRAL LUCKNOW EAST LUCKNOW WEST MACHHLLISHAHAR MACHHREHTA 1969297 1969316 1969406 1969313 1969295 1969025 1969007 1969273 1969342 1969321 1969352 1969017 1969130 1969165 1969279 1969187 1969257 1969286 1969379 1969290 1969182 1969407 1969403 1969363 1969179 1969382 1969262 1969341 1969287 1969396 1969377 1969251 1969336 1969233 1969115 1969032 1969205 1969118 1969079 1969308 1969069 1969195 1969222 1969331 1969128 1969004 1969422 1969104 1969102 1969101 1969103 1969264 1969082 259 MAHRAJGARJ 260 MAHSI 261 MAINPURI 262 MAJHWA 263 MALIHABAD 264 MALLAWAN 265 MAN 266 MANIKPUR 267 MANIRAM 268 MANJNANPUR 269 MANKAPUR 270 MARIAHU 271 MASAULI 272 MAT 273 MATHURA 274 MAUDAHA 275 MAURANIPUR 276 MEERUT 277 MEERUT CANTONEMENT 278 MEHNAGAR 279 MEHRONI 280 MEJA 281 MENHDAWAL 282 MILKIPUR 283 MIRZAPUR 284 MISRIKH 285 MODINAGAR 286 MOHAMDI 287 MOHAMMADABAD 288 MOHAMMADABAD 289 MOHAMMADABAD GOHNA 290 MOHANLALGANJ 291 MORADABAD 292 MORADABAD RURAL 293 MORADABAD WEST 294 MORNA 295 MUBARAKPUR 296 MUGHALSARAI 297 MUJEHNa 298 MUNDERA BAZAR 299 MURADNAGAR 300 MUSSOORIE 301 MUZAFFARABAD 302 MUZAFFARNAGAR 303 NAGAL 304 NAGAR EAST 305 NAGINA 306 NAINTAL 307 NAJIBABAD 308 NAKUR 309 NANPARA 310 NARAINI 311 NATTUPUR 1996192 1996148 1996342 1996264 1996099 1996091 1996220 1996315 1996186 1996279 1996159 1996251 1996142 1996365 1996363 1996322 1996331 1996397 1996396 1996216 1996326 1996267 1996176 1996136 1996265 1996081 1996390 1996067 1996230 1996314 1996219 1996106 1996033 1996034 1996032 1996407 1996218 1996240 1996160 1996183 1996389 1996423 1996419 1996408 1996415 1996167 1996020 1996013 1996021 1996413 1996149 1996320 1996207 1980192 1980148 1980342 1980264 1980099 1980091 1980220 1980315 1980186 1980279 1980159 1980251 1980142 1980365 1980363 1980322 1980331 1980397 1980396 1980216 1980326 1980267 1980176 1980136 1980265 1980081 1980390 1980067 1980230 1980314 1980219 1980106 1980033 1980034 1980032 1980407 1980218 1980240 1980160 1980183 1980389 1980423 1980419 1980408 1980415 1980167 1980020 1980013 1980021 1980413 1980149 1980320 1980207 MADOHGARH MAHADEVA MAHARAJGANJ MAHMUDABAD MAHOBA MAHONA MAHSI MAINPURI MAJHWA MALIHABAD MALLAWAN MANIKPUR MANIRAM MANJNANPUR MANKAPUR MARIAHU MARTINGANJ MASAULI MAT MATHURA MAU MAUDAHA MAURANIPUR MAYA MEERUT MEERUT CANTONMENT MEHNAGAR MEHRONI MEJA MENHDAWAL MILKIPUR MIRZAPUR MISRIKH MIYANGANJ MODI NAGAR MOHAMDI MOHAMMADABAD MOHAMMADABAD MOHAMMADABAD GOHNA MOHANLALGANJ MORADABAD CITY MORADABAD RURAL MORNA MUBARAKPUR MUGHALSARAI MUJE HAN MURADNAGAR MUSSOORIE MUZAFFARABAD MUZAFFARNAGAR NAGAL NAGINA NAINITAL 1969339 1969168 1969197 1969076 1969329 1969100 1969150 1969346 1969269 1969099 1969091 1969320 1969191 1969284 1969162 1969256 1969220 1969144 1969368 1969366 1969225 1969326 1969334 1969135 1969400 1969401 1969221 1969330 1969272 1969181 1969138 1969270 1969081 1969098 1969393 1969067 1969235 1969319 1969224 1969106 1969033 1969034 1969409 1969223 1969245 1969163 1969392 1969425 1969420 1969410 1969416 1969021 1969015 312 NAUGARH 313 NAURANGLA 314 NAWABGANJ 315 NAWABGANJ 316 NAWABGANJ 317 NIDHAULI KALAM 318 NIGHASAN 319 NIGOHI 320 NIZAMABAD 321 ORAI 322 PADALI 323 PADRUNA 324 PAILA 325 PANIARA 326 PATTI 327 PAURI 328 PHARENDA 329 PHULPUR 330 PIHANI 331 PILIBHIT 332 PIPRALCH 333 PITHORAGARH 334 POWAYAN 335 PRATAPGARH 336 PRATAPPUR 337 PURANPUR 338 PURWA 339 RAE BARELI 340 RAJGARH 341 RAJPUR 342 RALH 343 RAMNAGAR 344 RAMNAGAR 345 RAMPUR 346 RAMPUR KHAS 347 RANIKHET 348 RARI 349 RASRA 350 ROBERTSGANJ 351 ROORKEE 352 RUDAULI 353 RUDRAPUR 354 RUNKOLA 355 SADABAD 356 SADAR 357 SADULLANAGAR 358 SAGRI 359 SAHARANPUR 360 SAHASWAN 361 SAHJANWA 362 SAHPUR 363 SAIDPUR 364 SAKIR 1996173 1996194 1996053 1996143 1996274 1996349 1996072 1996062 1996212 1996333 1996344 1996197 1996069 1996188 1996120 1996005 1996189 1996214 1996088 1996057 1996184 1996009 1996061 1996118 1996272 1996060 1996097 1996109 1996262 1996296 1996323 1996145 1996169 1996037 1996116 1996012 1996255 1996221 1996261 1996420 1996138 1996202 1996195 1996367 1996235 1996158 1996209 1996418 1996042 1996187 1996093 1996236 1996345 1980173 1980194 1980053 1980143 1980274 1980349 1980072 1980062 1980212 1980333 1980344 1980197 1980069 1980188 1980120 1980005 1980189 1980214 1980088 1980057 1980184 1980009 1980061 1980118 1980272 1980060 1980097 1980109 1980262 1980296 1980323 1980145 1980169 1980037 1980116 1980012 1980255 1980221 1980261 1980420 1980138 1980202 1980195 1980367 1980235 1980158 1980209 1980418 1980042 1980187 1980093 1980236 1980345 NAJIBABAD NAKUR NANPARA NARAINI NATTUPUR NAUGARH NAURANGLA NAWABGANJ NAWABGANJ NIDHAULI KALAM NIGHASAN NIGOHI NOORPUR ORAI PADRUNA PANIARA PATIALI PATTI PAURI PHARENDA PHOOL BEHAR PHULPUR PIHANI PILIBHIT PIPRAICH PITHORAGARH POWAYAN PRATAP PUR PRATAPGARH PURANPUR PURWA QASIMABAD RAE BARELI RAJGARH RAJPUR RAMKOLA RAMNAGAR RAMPUR RAMPUR KHAS RANI KI SARAI RANIKHET RARI RASRA RATH ROBERTSGANJ ROHTA ROKHA ROORKEE RUDAULI RUDAULI RUDRAPUR SADABAD SADAT 1969022 1969414 1969152 1969323 1969212 1969177 1969199 1969051 1969145 1969353 1969072 1969062 1969018 1969337 1969202 1969193 1969349...

Create a FREE account now to get started. Log In

The email address you entered is not valid. The email address you provided is already in use.
Your username must be at least 5 characters. Your username must consist of only alphanumeric characters. Your username must contain at least one letter. Your username contains inappropriate language. Another user has already claimed this username.
Your password must be at least 6 characters in length.
{[ $select.selected.label ]} Please select a valid school.
By creating an account you agree to our Privacy Policy, Terms of Use, and Honor Code.
Create my FREE account Processing...
or
Sign Up with Facebook

We will never post anything without your permission.

Already on Course Hero? Log In