3_predavanja_OOV_IVgod_2019.pdf - KANALIZACIJA ZGRADA...

This preview shows page 1 - 17 out of 97 pages.

1 KANALIZACIJA ZGRADA KUĆNA KANALIZACIJA (UNUTRA Š NJA I DVORIŠNA (VANJSKA))
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2
Image of page 2
OSNOVNI ELEMENTI PLANIRANJE - PROJEKTOVANJE - IZVOĐENJE PRORAČUN, MATERIJAL I KONTROLA M.Radonić . VODOVOD I KANALIZACIJA U ZGRADAMA. Obnovljeno izdanje, Croatiaknjiga, 2003. god. Zagreb. S.Milenković . VODOVOD I KANALIZACIJA ZGRADA, treće dopunjeno izdanje. 2007 god. Beograd. 4.poglavlje (127 - 157.str) Marina Topalović Nikolić. UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE – ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA. Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija u Beogradu, Beograd, 2013
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

4.poglavlje (127 - 157.str) Milenković III PREDAVANJA 4
Image of page 4
5
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

....
Image of page 6
7
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Image of page 8
9
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

10
Image of page 10