skema percubaan 2019.doc - PERCUBAAN STPM PENGGAL 2 2019 CADANGAN PERATURAN MARKAH Bahagian A 1 Kepentingan kemahiran pengurusan kepada organisasi Dapat

skema percubaan 2019.doc - PERCUBAAN STPM PENGGAL 2 2019...

This preview shows page 1 - 3 out of 11 pages.

PERCUBAAN STPM PENGGAL 2, 2019 CADANGAN PERATURAN MARKAH Bahagian A 1. Kepentingan kemahiran pengurusan kepada organisasi: Dapat memastikan operasi harian berjalan dengan lancar dan sebarang kesilapan dapat diperbetulkan di peringkat awal Dapat memastikan komunikasi berlaku dengan baik dalam sesebuah organisasi. Organisasi akan lebih aman dan tidak wujud konflik antara pekerja Dapat memastikan aktiviti dan kerja dilakukan mengikut masa yang ditetapkan Dapat memastikan keputusan yang dibuat oleh organisasi merupakan keputusan yang paling baik dan tepat Dapat memastikan saling bergantungan antara satu jabatan dengan jabatan lain dan sebarang konflik dapat diselesaikan dengan baik (Penerangan yang jelas, 5 TERATAS = 5M) 2. Kemahiran konseptual: Sangat penting bagi pengurusan atasan untuk membentuk visi, misi, dan strategi organisasi Kurang penting bagi pengurusan bawahan kerana hanya melaksanakan perancangan yang dibuat oleh pengurus atasan dan pertengahan (Kaitan yang jelas di setiap peringkat = 2M) Mesti ada sebab penting Kemahiran teknikal: Sangat penting bagi pengurus bawahan untuk melaksanakan prosedur, kaedah, dan mesin kerana terlibat di peringkat operasi Kurang penting bagi pengurus atasan kerana pengurus atasan hanya perlu memastikan aktiviti berjalan mengikut prosedur dan kaedah yang betul (Kaitan yang jelas di setiap peringkat = 2M) Mesti ada sebab penting 3. Jenis-jenis kuasa yang ada pada seorang pemimpin: a) Kuasa sah Merujuk kepada kuasa mempengaruhi orang lain yang diperoleh melalui undang-undang dan dilantik secara rasmi b) Kuasa ganjaran Merujuk kepada kuasa mempengaruhi orang lain diperoleh dengan memberi ganjaran kepada pekerja seperti kenaikan gaji dan pemberian bonus c) Kuasa desakan Merujuk kepada kuasa mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekerasan atau melalui gabungan
Image of page 1
d) Kuasa rujukan Merujuk kepada kuasa mempengaruhi orang lain dengan menjadi sumber rujukan kerana pemimpin memiliki pengetahuan yang banyak e) Kuasa kepakaran Merujuk kepada kuasa mempengaruhi orang lain kerana memiliki kemahiran tertentu (fakta 1M, Penerangan 1M, Maksimum 3 Fakta, Markah Maksimum 5M) Jika calon memberi 3 fakta dengan 2 huraian yang betul, markah hanya 4M 4. Teori dua faktor Herzberg boleh diamalkan di dalam sesebuah organisasi: a) Faktor hygiene Faktor hygiene berkaitan dengan kesejahteraan individu dikenali sebagai faktor luaran Di dalam organisasi, faktor hygiene boleh diamalkan dengan menyediakan suasana kerja yang kondusif dan selamat, memberi faedah dan ganjaran yang adil dan setimpal serta jaminan kerja yang berterusan dan berkualiti b) Faktor motivasi Faktor motivasi berkaitan dengan peningkatan kepuasan kerja Faktor motivasi melibatkan faktor dalaman organisasi Faktor motivasi boleh diamalkan dalam organisasi dengan memberi autonomi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas atau membuat keputusan Selain itu, pekerja boleh diberi penghargaan sewajarnya dan peluang
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 11 pages?

 • Summer '17
 • nayli

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture