handleiding_case_studies.doc - Verandermanagement Casestudy’s Handleiding voor studenten Verandermanagement een integrale aanpak Handleiding cases

handleiding_case_studies.doc - Verandermanagement...

This preview shows page 1 - 4 out of 16 pages.

Verandermanagement Casestudy’s Handleiding voor studenten Verandermanagement, een integrale aanpak Handleiding cases
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................ 2 Inleiding ........................................................................................................................... 3 De opzet van cases .................................................................................................. 3 Beoordelingscriteria van de oplossing ....................................................................... 3 Externe analyse ............................................................................................................... 4 Analyse van de algemene omgeving ........................................................................ 4 Analyse van de marktomgeving ................................................................................ 4 Marktsegmentatie .............................................................................................. 5 Marktanalyse ..................................................................................................... 5 Afnemersanalyse ............................................................................................... 5 Concurrentenanalyse ......................................................................................... 5 Concurrentieanalyse .......................................................................................... 5 Interne analyse ................................................................................................................ 6 Concurrerende waardenmodel .................................................................................. 6 Huidige missie, visie en strategie .............................................................................. 6 Strategie ............................................................................................................ 7 Marketing, afnemers en markten .............................................................................. 7 Organisatiestructuur .................................................................................................. 7 Organisatiecultuur ..................................................................................................... 8 Interne processen ..................................................................................................... 8 Innovatief vermogen ................................................................................................. 9 Financiën .................................................................................................................. 9 SWOT-analyse ............................................................................................................... 10 Strategie vaststellen ................................................................................................ 10 SOLL-situatie ................................................................................................................. 11 Marketing, afnemers en markten ............................................................................ 11 Organisatiestructuur ................................................................................................ 12 Organisatiecultuur ................................................................................................... 12 Interne processen en innovatief vermogen ............................................................. 12 Financiën ................................................................................................................ 13 Veranderstrategie ........................................................................................................... 14 Interventiemethoden ............................................................................................... 15 Veranderplan .......................................................................................................... 16 Verandermanagement, een integrale aanpak 2 Handleiding casestudy’s
Image of page 2
Inleiding In deze handleiding wordt een aanwijzing gegeven voor het uitwerken van casestudy’s op het gebied van verandermanagement. De te onderscheiden stappen in het oplossen van cases worden besproken aan de hand van het model voor verandermanagement zoals opgenomen in het boek Verandermanagement, een integrale aanpak , 2 e editie, Henk Kleijn en Fred Rorink, Pearson Education Benelux, ISBN 978 9043015516. De opzet van cases Een case is een gestileerde weergave van de werkelijkheid. Dat betekent dat niet alles ‘echt’ of ‘werkelijk’ is. In een case probeert de auteur een zo getrouw mogelijk beeld te schetsen van de problematiek binnen een organisatie in een bepaalde omgeving. De organisatie is vrijwel altijd fictief; onderdelen van de case zijn echter wel aan de realiteit ontleend. Dat laatste maakt het voor studenten mogelijk om via informatiebronnen (gedrukte media, databanken, internet) materiaal te verzamelen voor de uitwerking van de case. De indeling van de case is meestal in een logische volgorde. Dat neemt niet weg dat her en der in de tekst opmerkingen geplaatst worden die in een ander gedeelte als belangrijke informatie gezien moet worden. Dat is zoals in de praktijk: het is een stortvloed aan gegevens, het staat nooit in de juiste volgorde en de gebruiker moet eerst informatie herrubriceren om deze vervolgens te kunnen gebruiken. Aanwijzingen 1. Lees eerst de case volledig door: het geeft een eerste indruk over de problematiek. Accentueer zonodig zaken die direct opvallen. 2. Bestudeer, zonodig per onderdeel van het bovengenoemde model, eerst de theorie. 3. Lees vervolgens de relevante delen in de case door en wel in de volgorde: externe analyse interne analyse 4. Bepaal dan de gesignaleerde knelpunten op hoofdlijnen, zowel van de externe analyse (kansen en bedreigingen) als van de interne analyse (sterktes en zwaktes).
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4
 • Fall '17
 • dr. L.T.M. Baele

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes