FILIPINO-Internasyonalisasyon-at-Globalisasyon-Videodocx-1-1.pdf

This preview shows page 1 - 3 out of 6 pages.

Wikang Filipino sa Panahon ng Internasyonalisasyon at Globalisasyon KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPINO Ang Wikang Filipino ay mula sa Wikang Austronesyano (9,000 BCE) Cognates- mga iba’t ibang wika sa kapuluan na may magkaparehong anyo at kahulugan. Ang wikang Ilocano ay hindi nalalayo sa Bisaya o sa Kapampangan dahil tayo ay nauugat sa Wikang Austronesyano. Laguna Copperplate Inscription Pinakamatandang nakasulat na dokumento sa kapuluan Nakasulat sa Kawi Script (6,000 BCE) - may halong lumang salita mula sa Malay, Sanskrit, Java, at Tagalog Nilalaman: Pinapatawad na ng pinuno ng Tundun (Tondo) ang utang nina Moaran. Baybayin (Tagalog) Pinaniniwalaang mula sa Kawi Script Ang hugis ng mga letra ay hango sa galaw o kislot ng tubig sa baybay o sa ilog. Naiiba sa Alibata - Galing sa Alif-ba ta ng wikang Arabic. Vocabularyo de la lengua Tagala (1613) Mula kay Fray Pedro de San Buenaventura Unang kodipikasyon ng mga unang anyo ng wikang Filipino sa Panahon ng Kastila * kodispikasyon- pag-sasakodigo ng mga tuntunin o prinsipyo ng isang legal na pag-uutos sa isa o higit pang malawak na bahagi ng buhay. Wika at Kolonisasyong Kastila 10/09/2019, 10H03 PM Page 1 of 6
Sucesos de las Islas Filipinas (1609)- isinulat ni Antonio de Morga na mataas ang literasi ng mga katutubong Filipino gamit ang baybayin. Pagkatapos ng 200 taon, bumaba ang literasi dahil sa pagpataw ng Alpabetong Romano at Wikang Kastila sa institusyon. Ang gumagamit na lamang ng baybayin ay mga matatanda at ang masa. Kalakalang Galyon Unang anyo ng globalisasyon (16-19 siglo) Kalakalan mula sa Alpapulco, Mexico, at Tsina na ang Pilipinas ang daungan. Sa gayo’y nagkaroon ng palitan ng kultura at wika. (e.g. ang mga salitang palengke, tsokolate, tiangge, at mais ay galing sa wikang Mexico) Filipinas District sa Oaxaca, Mexico ay may lugar na may pangalan na Maganda, Maligaya, atbp. Ito’y patunay na may mga Pilipino na nagpunta sa Mexico sa panahon ng kalakalang galyon. May bilang na mga Pilipino ang sumabak sa Mexican War kasama ang mga Mexicano.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture