Hjemmeopgave 1 PDF.pdf - KØBENHAVNS UNIVERSITET ØKONOMISK...

This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Ø K O N O M I S K I N S T I T U T Erhvervsøkonomi Alvin Afzelius Hjemmeopgave 1 Vejleder: Andreas Marding Afleveret den: 14/03/2019 .
2 Opgave 1 1A Egenkapitalens forrentning er et udtryk for hvordan den indskudte kapital i en given virksomhed forrentes. Afkastningsgraden viser en virksomheds evne til at skabe overskud i forhold til hvor mange penge der er lånt og dermed er bundet i aktiver. Det er vigtigt at sammenligne egenkapitalens forrentning og afkastningsgraden i en virksomhed da dette belyser om virksomheder evner at tjene penge på fremmedkapital eller ej. Hvis egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden så betyder det at virksomheden taber penge på dens fremmedkapital. Hvis afkastningsgraden derimod er stører end egenkapitalens forrentning så betyder dette at virksomheder tjener penge på at låne kapital. I det konkrete eksempel betyder dette at begge virksomheder tjener penge på deres nuværende lån. Det er vigtigt at gøre brug af ultimo værdien for egenkapitalen eftersom omkostninger per år kan fluktuere og vi ønsker et retvisende billede af hvordan virksomheden generelt klare det. Hvis man tager udgangspunkt i Anesuer Busch, kan man se at omkostningerne går fra 258381 i 2016 til 134635 i 2015. Det kan godt tænkes at Anheuser Busch har udvidet deres produktion ved at bygge en ny fabrik eller lignende i 2016, men denne omkostning er en engangsomkostning som dermed ikke er retvisende for det enkelte år. Vi gør derfor brug af ultimo. Carlsberg20162015 GnsResultat før skat7249-17332758Equity472315365050440,5Total assets126906124901125904Renteudgifter netto-1247-1531-1389Resultat før rente7994Egenkapitalens Forrentning 14,37%Afkastningsgraden6,35%Anheuser Busch20162015 GnsResultat før skat4334124618397,5Equity713394213756738Total assets258381134635196508Renteudgifter netto-9382-3142-6262Resultat før rente12882Egenkapitalens Forrentning 7,64%Afkastningsgraden6,56%
3 1B 1BCarlsbergBuschOverskudsgrad9,19%28,30%Aktivernes omsætningshastighed69,07%23,16%Gearing i indkomststruktur0,910,34Gearing i kapitalstruktur2,503,46ROE14,37%7,64%Overskudsgraden angiver hvor stor en andel af en krones salg som tilfalder virksomhedens investorer. Dette vil altså sige at der procentmæssigt tilfalder en stører del til aktionærerne i AB end der gør i Carlsberg. Det skal dog noteres at overskudsgraden i sig selv ikke siger så meget da vi ikke ved hvor stor omsætningen er. Aktivernes omsætningshastighed fortæller os hvor meget salg

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture