mapeh lyrics.docx - Atin Cu Pung Singsing Atin cu pung singsing Metung yang timpucan Amana que iti Qng indung ibatan Sancanqueng sininup Qng metung a

mapeh lyrics.docx - Atin Cu Pung Singsing Atin cu pung...

This preview shows page 1 - 4 out of 4 pages.

Atin Cu Pung Singsing Atin cu pung singsing, Metung yang timpucan, Amana que iti, Qng indung ibatan; Sancanqueng sininup, Qng metung a caban, Mewala ya iti, Ecu camalayan. Ing su cal ning lub cu, Susucdul qng banua, Picuruz cung gamat, Babo ning lamesa; Nino mang manaquit Qng singsing cung mana, Calulung puso cu,
Image of page 1
Manginuya queca. Leron Leron Sinta Lyics Leron, leron sinta Buko ng papaya, Dala-dala'y buslo, Sisidlan ng sinta, Pagdating sa dulo'y Nabali ang sanga Kapos kapalaran, Humanap ng iba. Gumising ka, Neneng, Tayo'y manampalok, Dalhin mo ang buslong Sisidlan ng hinog. Pagdating sa dulo'y Lalamba- lambayog, Kumapit ka, neneng, Baka ka mahulog. Leron, leron sinta Buko ng papaya, Dala-dala'y buslo, Sisidlan ng sinta, Pagdating sa dulo'y Nabali ang sanga Kapos kapalaran, Ang ibigin ko'y Lalaking matapang, Ang baril nya'y pito,
Image of page 2
Ang sundang nya'y siyam Ang sundang nya'y
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

 • Fall '17
 • ms matullano

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes