fort\u00e6lling af stra\u030aling.docx - L\u00e6s om Hiroshima og Tjernobyl s\u00e5 det kan sammenlignes L\u00e6s om synsvinkler holdninger og hvor der er radioaktivitet

fortu00e6lling af strau030aling.docx - Lu00e6s om...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

-Læs om Hiroshima og Tjernobyl så det kan sammenlignes-Læs om synsvinkler, holdninger og hvor der er radioaktivitet-Øv forklaring af Alfa, Beta og Gamma. IntroProblemstilling forklaresHvad er stråling-form for overførsel af energi -Nogle opfattes med vores sanser - varme, synligt lys.-Fleste kan ikke mærkes - Radiobølger og mikrobølgerStråling er en form for overførsel af energi. Nogle typer af energi kan vi opfatte med vores sanser, for eksempel varme og synligt lys, men de fleste kan vi ikke mærke, for eksempel radio - og mikrobølger.Hvad er radioaktiv stråling-Atomkerne - Altid lige antal neutroner og protoner.-flere neutroner = ustabil = udsender radioaktiv stråling.-To typer - ioniseret og ikke ioniseret.-Ikke ioniseret fx fra en radio.-Ion = molekyle som har optaget eller afgivet et eller flere elektroner.-Optager eller afgiver = elektrisk ladet.-Ion = normalt lige antal protoner og neutroner = neutralt ladet. I en atomkerne er der altid lige antal af neutroner og protoner, men hvis der er et eller flere neutroner, så bliver atomet ustabilt, som derefter leder det til at den udsender radioaktiv stråling.Der er to typer af stråling, det ene er ioniseret stråling og det andet er ikke ioniserende stråling som f eks. Stråling fra radioen. Et ion er en molekyle som har optaget eller afgivet et eller flere elektroner. Hvis den optager eller afgiver et eller flere elektroner så bliver den elektrisk ladet. Normalt så har en ion et lige antal af protoner og elektroner, så den er neutralt ladetAlfastråling-Den største af de 3-Alfa partiklen ligner en helium kerne-består af: 2 protoner og 2 neutroner-Den bevæger sig afsted relativt langsomt (hastighed 19.000 km/s)-Den er rigtig ioniserende, hvis den rammer noget på sin vej fx. et atom, sp rammer det elektronerne i elektronskallerne. Den elektron den rammer bliver slået ud af atomets elektronskal og pludselig har vi et ion. Den bliver altså positivt ladet fordi den får skudt sin elektron ud af skallen. Fordi der kom den her stråling.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture