Frl 4.docx - Frl 4 m\u00e5ndag 9 september 2019 07:40 Produktion kap 11-12 F\u00f6rst\u00e5else i producenternas beslut Utbudsteorin hur mycket f\u00f6retagarna vill

Frl 4.docx - Frl 4 måndag 9 september 2019 07:40...

This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Frl 4måndag 9 september 201907:40Produktion kap 11-12Förståelse i producenternas beslutUtbudsteorin: hur mycket företagarna vill producera på marknadenProduktionsfunktionen: Visar hur producerad kvantitet beror av kvantiteten insatsvaror ( optimal produktion) - om man stoppar in insatser hur påverkas produktionen.Fasta insatsfaktorer- går ej att ändra på kort siktoMark, kapitalVariabla, eller rörliga, insatsfaktoreroArbetskraft, energiKort sikt: minst en insatsfaktor fastLång sikt: Alla insatsfaktorer är variabla- går att ändra alla insatsfaktorerMarginalprodukten ( MP) Marginalprodukten av en faktor X( en av olika insatsfaktorer) är ökningen i Q ( kvantitet) när en enhet X till användsoAlla insatsfaktorer är oförändradeoMPx= delta Q / delta X Arbetets marginalproduktoMPL = delta Q / delta L ( marginal productivity of labor)oJu fler arbetare desto högre produktion, konkav funktion -> avtagande marginalproduktAvtagande marginalproduktNär ökad insats av en produktionsfaktor ger allt mindre ökning av produktionenoTa med ännu fler pennor till tentan, ytterligare en kok till restaurangen osvMarginalprodukten är avtagande under antagandet att allt annat är lika
Background image
Från produktionsfunktion till kostnadskurvorProduktionsfunktionen: Visar hur mycket som kan produceras ( Y) med en viss mängd produktionsfaktor ( x1, x2….)
Background image
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '19
 • AFC, kort sikt, avtagande marginalprodukt, producerad kvantitet

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes