emilio aguinaldo.docx - Emilio Aguinaldo Unang Pangulo ng...

This preview shows page 1 - 6 out of 11 pages.

Unang Pangulo ng PilipinasUnang Pangulo ng Unang RepublikaDiktador ng Pamahalaang DiktadorialPangulo ng Pamahalaang RebolusyonaryoPunong MinistroApolinario Mabini(1899)Pedro Paterno(1899)PangalawangPanguloMariano Trias(1897)Sinundan siBagong TatagSinundan ni(pinawalang bisa mula 1901-1935)Wesley Merritt (Gobernador-Heneral, 1901)Manuel Quezon (Pangulo, 1935)KapanganakanMarso 22,1869Cavite El Viejo(ngayong Kawit),Cavite,PilipinasKamatayanPebrero 6,1964Lungsod Quezon,PilipinasPartidong politikalPaksyong Magdalo ng Katipunan(1897-1901)National Socialist Party(1935)Asawa(1)Hilaria del Rosario(2) Maria AgoncilloHanapbuhayMilitar,Guro,Rebolusyonaryo,PulitikoRelihiyonKatolikosignature = Aguinaldo Sig.pngUnangPangulo ng PilipinasUnang Pangulo ng Unang RepublikaDiktador ng Pamahalaang DiktadorialPangulo ng Pamahalaang RebolusyonaryoPunong MinistroApolinario Mabini(1899)Pedro Paterno(1899)PangalawangPanguloMariano Trias(1897)Sinundan siBagong TatagSinundan ni(pinawalang bisa mula 1901-1935)Wesley Merritt (Gobernador-Heneral, 1901)Manuel Quezon (Pangulo, 1935)KapanganakanMarso 22,1869Cavite El Viejo(ngayong Kawit),Cavite,PilipinasKamatayanPebrero 6,1964Lungsod Quezon,PilipinasPartidong politikalPaksyong Magdalo ng KatipunanEmilio Aguinaldo
G.EditoMalihan:
Si Emilio Aguinaldo y Famy[1](Marso 22,1869Pebrero 6,1964) ay isang Pilipinongheneral, pulitiko at pinuno ng kalayaan, ay ang unangPangulongRepublika ngPilipinas(Enero 20,1899Abril 1,1901). Isa siyangbayaningnakibaka parasakasarinlan ng Pilipinas. Pinamunuan niya ang isang bigong pag-aalsa labansaEspanyanoong1896.MakaraangmagapingEstadosUnidosangEspanyanoong1898, ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas at umupobilang unangpangulo ng PilipinasnoongHunyo1899. Malakas ang kaniyang loobsubalit nilarawang baguhan sapagkat naniwalang tatangkilin ng Estados Unidos angkaniyang hangarin. Nang maging ganap at lantad ang mga hangarin ng Estados Unidoshinggil sa Pilipinas, muli niyang pinamunuan ang isang pag-aaklas mula 1899hanggang 1901. Nadakip siya sa bandang huli ng mga Amerikano noongMarso1901,Emilio Aguinaldo
makaraang makipaglaban sa loob ng dalawang taon. Nanumpa siya ng katapatan saEstados Unidos subalit nagsuot ng isang itim nabow tiehanggang sa tuluyang nakamitng Pilipinas ang kalayaan noong1946. Tumakbo siya bilang pangulo noong1935ngunitnagapi sa halalan niManuel Quezon. Sa mga huling panahon ng kaniyang buhay,nagsilbi siya sa Konseho ng Estado ng Pilipinas.[1][2]Siya rin ang pinakabatang pangulong Pilipinas.KabataanSi Emilio Aguinaldo y Famy ay isang Pilipinong heneral, pulitiko, at lider ngrebolusyon laban sa Espanya at Estados Unidos. Ipinanganak siya saCavite elViejo,Cavitenoong Marso 22, 1869 kina Carlos Aguinaldo y Jamir at Trinidad Famy yValero (1820-1916) Si Don Carlos ay isanggobernadorcilloat dahil may lahi siyangTsino, Tagalog at Mestizo, nagkaroon sila ng yaman at kapangyarihan. Bilang bata,nakatanggap siya ng edukasyon mula sa isa niyang lola at maya-mayang nag-aral ng

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture