IP 1ST QUARTER.docx - Guro Jeraldine L Palaganas Asignatura...

This preview shows page 1 - 3 out of 16 pages.

Guro: Jeraldine L. Palaganas Petsa: August 5 - 9, 2019 Asignatura: Araling Panlipunan 9 Unang Markahan Paksa: Kahulugan ng Ekonomiks Kahulugan ng Ekonomiks Kahulugan ng Ekonomiks Kagamitan: Chalk, Board, Cartlolina atbp. Chalk, Board, Cartlolina atbp. Chalk, Board, Cartlolina atbp. Sanggunian: Teachers Guide, Curriculum Guide at Batayang aklat sa Ekonomiks Teachers Guide, Curriculum Guide at Batayang aklat sa Ekonomiks Teachers Guide, Curriculum Guide at Batayang aklat sa Ekonomiks Specific Learning Objectives/ Mga Layunin: Nailalapat ang kahulugan ng Ekonomiks sa pang araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. Natataya ang kahalagahan ng Ekonomiks sa pang araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at lipunan. Nailalapat ang kahulugan ng Ekonomiks sa pang araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. Natataya ang kahalagahan ng Ekonomiks sa pang araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at lipunan. Nailalapat ang kahulugan ng Ekonomiks sa pang araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan. Natataya ang kahalagahan ng Ekonomiks sa pang araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at lipunan. Engage Recall: Motivation/ Pagganyak: Think Pair and Share Pamprosesong Tanong: 1. Magpapatuloy ka ba sa iyong pag-aaral sa kolehiyo o magtatrabaho ka pagkatapos ng Grade 12? 2. Ano ang kahalagahan ng ekonomiks sa iyong buhay, pamilya at lipunan? Balik-aral 1. Ano ang kahulugang ng salitang Ekonomiks? Pagbabahagi ng Balita Balik-aral 1. Ano ano ang konsepto ng ekonomiks?
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Explore/ Alamin: Ang salitang ekonomiks ay hango sa salitang griyego na OIKONOMIA (Oikos - “bahay” at nomos - “Pamamahala”) Isang pag-aaral ng Agham sa Pamahalaan upang mapag-aralan kung papaano matutugunan ang tila walanag katapusang pangangailangan at kagustuhan bg nga tao na may limitadong pinagkukunang yaman. Kinilala ang ekonomiks na pag- aaral ng masinop na pamamaraan ng paggamit sa limitadong pinagkukunang yaman upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. Kaakibat nito ang prinsipyo ng pagkakapantay - pantay (equality) at pagkamakatarungan (equity) 1. Ekonomiks sa konteksto ng isang tahanan - pamamahla sa kita ng nagtatrabahong mga kasapi ng pamilya para matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng bawat kasapi nito. 2. Ekonomiks sa konteksto ng isang tahanan - pamamahla sa kita ng nagtatrabahong mga kasapi ng pamilya para matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng bawat kasapi nito. 3. Ekonomiks sa konteksto ng isang bansa - panmgangasiwa ng isang pamahalaan sa pera ng taong bayan 1. Marginal Thinking - sa ekonomiks ay nangangailangan ng matinding pagtitimbang-timbang sa pagitan ng kabutihan o benepisyong idudlot ng pagbili ng isang bagong gay kumpara sa gagastusing pera para mabili ito. Ito ay karaniwang ginagawa ng mga lider o pinuno ng kumpanya kapag mayroong bagong makinarya na balak bilhin.
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes