Syllabus a.docx - TRINITAS COLLEGE PANTOC MEYCAUAYAN CITY BULACAN SILABUS SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 7 Unang Markahan I ANG HEOGRAPIYA NG ASYA A

Syllabus a.docx - TRINITAS COLLEGE PANTOC MEYCAUAYAN CITY...

This preview shows page 1 - 4 out of 21 pages.

TRINITAS COLLEGE PANTOC, MEYCAUAYAN CITY, BULACAN SILABUS SA ARALING PANLIPUNAN GRADE 7 Unang Markahan I. ANG HEOGRAPIYA NG ASYA A. Pag-aaral ng Kasaysayan at Kabihasnang Asyano: Konsepto at Kahalagahan A. Ang mga Rehiyon sa Asya B. Ang Hilagang - Gitnang Asya C. Ang Silangang Asya D. Ang Timog - Silangang Asya E. Ang Timog Asya F. Ang Kaunlarang Asya G. Isang Sulyap sa Asya: Mga Pananaw at Perspektiba H. Mga Anyong Lupa sa Asya I. Mga Anyong Tubig sa Asya J. Mga Likas na Yaman ng Asya K. Mga Suliraning Pangkapaligiran L. Yamang Tao sa Asya M. Kompisyon ng Populasyong Asyano Ikalawang Markahan II. SINAUNANG KABIHASNAN SA ASYA HANGGANG SA IKA-16 NA SIGLO A. Ang Asya noong Unang Panahon B. Ang Pag-usbong at Paglaganap ng Pinakaunang Kabihasnan: Mesopotamia sa Kanlurang Asya C. Ang Kabihasnag Indus sa Timog D. Kabihasnang Silangang Asya E. Ang Kabihasnan ng Timog-Silangang Asya
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

F. Mga Pilosopiya at Relihiyong Asyano: Hinduismo at Budismo G.Mga Pilosopiya at Relihiyong Asyano: Hudaismo, Kristiyanismo, at Islam H. Mga Pilosopiya at Relihiyon Asyano: Confucianismo, Shintoism, Taoism, Sikhism, at Jainis Ikatlong Markahan III. ANG TIMOG AT KANLURANG ASYA SA TRANSISYONAL AT MAKABAGONG PANAHON (IKA-16 HANGGANG IKA-20 SIGLO ) A. Ang Motibo ng Kolonyalismo sa Asya B. Ang Unang Yugto ng Kolonyalismo Kanluranin C. Ang Pagpapatuloy ng Kolonyalismo at Simula ng Imperyalismong Kanluranin D. Pagtutol ng Kolonyalismo E. Epekto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Asya F. Pagsibol ng Nasyonalismo sa Asya Ikaapat na Markahan IV. ANG SILANGAN AT TIMOG - SILANGANG ASYA SA TRANSISYONAL AT MAKABAGONG PANAHON (IKA-16 HANGGANG IKA-20 SIGLO) A. Ang Asya at ang Digmaang Pandaigdig (ika- 20 siglo) B. Pagwawakas ng Kolonyalismo C. Ang Bagong Mukha ng Kolonyalismo: Imperyalismo at Neokolonyalismo(ika-20 siglo) D. Patuloy na Pagbabago tungo sa Transpormasyong Asyano (1946-1999) E. Ang Patuloy na Paghubog sa mga Bansang Asyano Araling Panlipunan 7 || Akademikong Taon 2019 - 2020
Image of page 2
I. UNANG MARKAHAN - ANG HEOGRAPIYA NG ASYA NILALAMAN (Content) PAMANTAYAN SA PAGKATUTO (Learning Competencies) PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) PAMANTAYAN SA PAGGANAP (Performance Standard) NO. OF DAYS Learning Materials A. Katangiang Pisikal ng Asya 1. Konsepto ng Asya 2. Katangiang Pisikal AP7HAS-Ia-1 Napahahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano AP7HAS-Ia-1.1 Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating- heograpiko: Silangang Asya, Timog- Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga/Gitnang Asya. AP7HAS-Ib-1.2 Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, dessert, tropical forest, mountain lands) AP7HAS-1c-1.3 Nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran sa iba’t ibang bahagi ng Asya Ang mag-aaral ay naipamamalas ng mag-aaral ang pag- unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

Image of page 4
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes