KRAYTERYA BUWAN NG WIKA 2019.docx - MGA PAMANTAYAN AT...

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

MGA PAMANTAYAN AT MEKANIKS NG IBA’T IBANG PATIMPALAK PARA SA PAGDIRIWANG NG BUWAN NG WIKANG PAMBANSA 2019 A. POSTER a. Ang paligsahan ay bukas para sa mga mag-aaral ng ika-10 Baitang ng Matas na Paaralan ng Jacinto P. Elpa na interesadong lumahok. b. Dapat angkop sa temang Buwan ng Wika ang larawang iguguhit – “Wikang Katutubo: Wika ng Isang Bansang Filipino.” c. Ang kalahok ang siyang magdadala ng mga kagamitan para sinasabing paligsahan. d. Ilagay sa isang buong kartolina ang larawang iguguhit. e. Bibigyan ng isa at kalahating oras ang bawat kalahok na matapos ang kanyang poster. f. Isumite sa taga-pangulo ang natapos na poster. g. Ang pasyang mga hurado ay pinal at hindi na maaring pasubalian. h. Ang mga magwawaging Una hanggang Ikatlong gantimpala ay tatanggap ng Sertipikong Pagkilala. i. Ang kraytirya ay binubuo ng mga sumusunod: Sining ng pagkakabuo 30 % Kaugnayan sa Paksa 20 % Pagpapakahulugan 20 % Pangkalahatang Biswal 15 % Orihinalidad 15 % Kabuuan 100% B. PAGGAWA NG POSTER SLOGAN PANUNTUNAN PARA SA PAGGAWA NG POSTER AT SLOGAN a. Ang patimpalak na ito ay bukas sa lahat ng mag-aaral ng ika-10 baitang ng JPENHS. b. Lahat ng interesado ay maaring lumikha ng kanilang slogan base sa temang “Wikang Katutubo: Wika ng Isang Bansang Filipino” c. Maaring gumamit ng anumang materyales “medium” sa kanilang likha na isasalarawan sa isang kalahati ng Kartolina. d. Ang lahat ng mga kalahok ay inaasahang dumalo sa ika-13 ng Agosto 2019 ganap ng ika-1 ng hapon sa bulwagan ng ika-10 baitang para sa aktuwal na kompetisyon.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

e. Ang lahat ng mga lahok ay magiging pag-aari na ng tagapamahala ng kompetisyon. f. Batayang Panukat: Kaugnayan sa Paksa - 30% Pagkamalikhain - 30% Pagkaorihinal - 30% Pangkalahatang Anyo - 10% C. PAGSULAT NG SANAYSAY Mga Alituntunin ng Paligsahan a. Ang bawat kalahok ay bibgyan ng sari-sariling pwesto ng paggawaan ng sanaysay. Ang mga kalahok ay gagamit ng isang malinis na papael at ballpen na inihanda ng mga komitiba sa paggawa ng kanilang mga likha. b. Ang gagawing sanaysay ay dapat mayroong 500 salita o higit pa. c. Gawing nauugnay ang likha sa binigay na tema.
Image of page 2
Image of page 3
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes