Forbrugeraftaleloven .docx - Loven gælder for forbrugeraftaler(dvs aftaler som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv og den anden

Forbrugeraftaleloven .docx - Loven gælder for...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Forbrugeraftaleloven Loven gælder for forbrugeraftaler (dvs. aftaler som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, og den anden part (forbrugeren) hovedsagelig handler uden for sit erhverv), jf. § 1 og § 2 Lovens § 1, stk. 4, opregner en række undtagelser til lovens anvendelsesområde (forsikringsaftaler, aftaler der indgås ved hjælp af vareautomater, brug af mønttelefoner og aftaler om personbefordring) Loven indeholder blandt andet regler om forbud mod uanmodede henvendelser , om oplysningspligt og om fortrydelsesret ved henholdsvis fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted Forbud mod uanmodet henvendelse : En erhvervsdrivende må ikke uden forudgående anmodning rette personlig eller telefonisk henvendelse på forbrugerens bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang med henblik på straks eller senere at indgå aftale, jf. § 4. Undtaget fra forbuddet er telefoniske henvendelser om bestilling af bøger, tegning af abonnement
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes