Critical Analysis paper_AP.docx - Critical Analysis paper Ipinasa ni Ohrlee Jay O Pangan Grade 10 Rizal Ipinasa kay I Geselle de Leon Panimula 1 Ano nga

Critical Analysis paper_AP.docx - Critical Analysis paper...

This preview shows page 1 - 8 out of 8 pages.

Critical Analysis paper Ipinasa ni: Ohrlee Jay O. Pangan Grade 10- Rizal Ipinasa kay: Geselle de Leon I. Panimula 1
Image of page 1
Ano nga ba Paggawa? Ang paggawa ay ang gawain ng mga tao na may layuning bumuo ng produkto o magbigay ng serbisyo. Maaaring tumukoy ang paggawa sa lahat ng aspeto ng mga tao na may layong bumuo ng isang bagay o pangyayari. Malaking hamon sa bansa ang mga makabagong pagbabago sa iba’t ibang larangan dulot ng globalisasyon. Mas naging bukas ang iba’t ibang oportunidad na tuklasin ang potensiyal na pakikipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Kaakibat ng mga pagbabagong ito ay ang hamon kung papaano tututugunan ng bawat pamahalaan sa daigdig ang mga suliraning naidudulot ng Globalisasyon, mga isyu sa lipunan na napag-iiwan na ngunit hindi pa lubusang natutugunan bagkus patuloy pang lumalala lalo na sa usaping paggawa. II. Suliraning Pang-ekonomiya 2
Image of page 2
MARAMI ang tao; MALAKI ang pangangailangan; ngunit KAUNTI lang ang nagkakatrabaho. Ang ating polisiya tungkol sa lakas-paggawa ay patuloy na gumugulo at di agad-agad nasosolusyunan dahil sa napakaraming malubhang
Image of page 3
Image of page 4
Image of page 5
Image of page 6
Image of page 7
Image of page 8

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture