BAGONG TAHANAN PARA SA PAMILYA.pptx - BAGONG TAHANAN PARA...

 • No School
 • AA 1
 • 35

This preview shows page 1 - 16 out of 35 pages.

BAGONG TAHANAN PARA SA PAMILYA
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

1. KANILANG MASASABI NA ITO AY AMING PINAGHIRAPAN. 2.KANILANG MAPAPAGANDA ANG LOOB AT LABAS NG TAHANAN. 3.IAAYOS ANG KAPALIGIRAN .
Image of page 2
I. ANG PAMILYA AY MAGIGING MASAYA AT KONTENTO
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

I. ANO ANG ADHIKAIN NG DIYOS PARA SA KANYANG MGA ANAK NA MANANAMPALATAYA SA LUPAING ITO?
Image of page 4
IPAGHANDA NG TAHANAN
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

1. Huwag magulumihanan ang iyong puso; magsisampalataya kayo sa Diyos,magsisampalataya naman kayo sa akin 2. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo sapagkat akoy paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan .
Image of page 6
3.At kung ako’y pumaroon at kayo’y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo’y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon kayo naman ay dumoon. “JUAN 14:1-3”
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

2.SIYA AY BABALIK AT TATANGGAPIN TAYO KUNG SAAN SIYA NAROON, TAYO NAMAN AY DUMUON .
Image of page 8
ITO AY BAGONG TAHANAN
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Sapagka’t narito, ako’y lumilikha ng mga bagong langit, at ng bagong lupa at ang mga dating baga’y ay hindi maaalala o mapapasa isip man.”ISAIAH 65:17”
Image of page 10
4. ANG DATING TAHANAN AY SUSUNUGIN AT BABAGUHIN
Image of page 11

Subscribe to view the full document.

10. Datapuwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng Malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawing masusunog .”2 Pedro
Image of page 12
12. Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahila ditoy ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init ?
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

13.Ngunit ayon sa kaniyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa, na tinatahanan ng katwiran.
Image of page 14
14.”Kaya nga mga
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

Image of page 16
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes