Tối ưu hóa (4).pdf - Tối ưu hóa(4 TS Đỗ Đức...

  • No School
  • AA 1
  • 32

This preview shows page 1 - 6 out of 32 pages.

Tối ưu hóa (4) TS. Đỗ Đức Đông [email protected] 1
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Các cách tiếp cận Tối ưu liên tục Quy hoạch tuyến tính Quy hoạch phi tuyến + Tìm kiếm địa phương - Phương pháp gradient …. + Tối ưu toàn cục - Quy hoạch lồi , hiệu lồi - Tìm kiếm ngẫu nhiên (Monter-Carlo) - GA (Genetic Algorithms) 2 Tối ưu tổ hợp Các phương pháp truyền thống Chứng minh hội tụ hoặc tỷ lệ tối ưu Các phương pháp dựa trên thực nghiệm + Heuristic kiến trúc (constructive heuristic ) + Tìm kiếm địa phương (local search) + Metaheurisics: - GA (Genetic Algorithms) - ACO (Ant Colony Optimization) - Memetic algorithm
Image of page 2
Tối ưu đàn kiến (Ant Colony Optimization - ACO) Đượ c đề xuất bở i Dorigo năm 1991 trong luận án tiến sĩ một phương pháp metaheuristic dựa trên ý tưởng phỏng cách tìm đường đi từ tổ tới nguồn thức ăn của các con kiến tự nhiên Phương pháp được cải tiến đa dạng và có nhiều ứng dụng Hiệu quả hơn so với thuật toán di truyền Từ năm 1998, cứ hai năm một lần một hội nghị quốc tế về chủ đề này với các kết quả phong phú. 3
Image of page 3

Subscribe to view the full document.