AP-8.docx - Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY LUNGSOD NG ANTIPOLO IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING

AP-8.docx - Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON SANGAY LUNGSOD NG ANTIPOLO IKALAWANG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8 TP 2017-2018 Pangalan: __________________________________ Iskor: _______________ Baitang at Pangkat:_________________________ Petsa: ______________ 1.Naitatag ang mga unang lungsod-estado sa iba’t ibang bahagi ng Greece. Alin samga sumusunod ang pinaniniwalaang pinamunuan ng mala-alamat na si HaringMinos sa isla ng Crete? A.AthensC. Minoan B.CorinthD. Mycenae 2.Alin sa sumusunod ang naglalarawan sa heograpiya ng sinaunang kabihasnangGreece? Ito ay ___________ 3.Kung ihahambing ang sinaunang kabihasnang Minoan at Mycenae sa mgakabihasnang sumibol sa Mesopotamia, mayroon bang makikitang pagkakaiba? 4.Naging palasak ang digmaan sa mga kaharian ng Minoan at Mycenae kasabay ngpagdating ng iba’t ibang pangkat ng mga tao upang sila ay sakupin. Ano angnaging epekto ng mga pangyayaring ito? 1. Naging matalik silang magkaibigan. 2. Nahinto ang paglago ng sining at panitikan. 3. Naging sagabal ito sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan. 4. Nakipag-alyansa sila sa makapangyarihang imperyo ng Persia. 5.Kabilang ang mga sinaunang Greek sa pinagmulan ng iba’t ibang kaisipan sasistema ng pamamahala. Kabilang dito ang sistema na kung saan angkapangyarihan ng pinuno ay nagmumula sa kanyang mga mamamayan. Anong uring sistema ng pamamahala ito? A.AristokrasyaC. DiktaturyaB. Demokrasya D. Monarkiya 6.Karaniwang makikita ang sentro ng pamayanan at mga tahanan ng mga sinaunangGreek ay nasa ibabaw ng matataas na mga lugar na tinatawag Acropolis. Angkanilang pamilihan o pook kalakalan ay nasa ibabang bahagi naman na tinatawagna ________.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

7.Natutuhan ng mga sinaunang Greek ang sining ng pakikidigma. Sa Sparta, angpagkakaroon ng malakas na pwersang militar ay bahagi na ng kanilang sistema.Anong uring pwersang militar mayroon ang Sparta?
Image of page 2
Image of page 3
 • Spring '16
 • MRS. SUBILLAGA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes