Доклад Саят.docx - Құрметті комиссия мүшелеріІ 1 Мен дипломдық жұмысымның тақырыбы

Доклад Саят.docx - Құрметті...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

рметті комиссия м шелеріІ Құ ү 1) Мен дипломды ж мысымны та ырыбы бойынша біріншіден, қ ұ ң қ дизельдік автомобильдерді оректендіру ж йесіне Т ж не ж ндеу ң қ ү Қ ә ө ж мыстарыны технологиясы бойынша дебиеттерге шолу жасадым. ұ ң ә Дипломалды практика кезінде Алматы аласыны ЖШС қ ң «Алматыэлектротранс» к сіпорныны ндірістік техникалы базасында ә ң ө қ болып, автобустар а Т ж не АЖ ж мыстарыны йымдастырылуымен ғ Қ ә ұ ң ұ таныстым. К сіпорында барлы ы 388 автобус бар. ә ғ ЖШС «Алматыэлектротранс» бірнеше ндірістіе базалары ж не ө ә т ра тары бар. Алматы аласыны Райымбек да ылы ж не Желто сан ұ қ қ ң ңғ ә қ к шелеріні иылысында ы негізгі базасында 200 ЛиАЗ автобустары бар. ө ң қ ғ ндірістік базада жуу посттары, Т -1, Т -2 ж не АЖ айма тары, Ө Қ Қ ә қ а ымды ж ндеу цехтары мен б лімшелері бар. ғ ө ө Автобустарды оректендіру ж йесіне техникалы ызмет Т ң қ ү қ қ Қ айма тарыны посттарында орындалады, ж ндеуді ажет ететін ж не қ ң ө қ ә техникалы ызмет ережесі бойынша автомобильден босатылып алынатын қ қ сораптар, форсункалар ж не с згілер отын аппаратурасын ж ндеу ә ү ө б лімшесіне жеткізіліп, ж нделеді. Б лімшеде жуу ваннасы, столдар, ө ө ө стеллаждар ж не стенд бар. Біра оректендіру ж йесіні приборларын ә қ қ ү ң диагностау ж не тексеру ж мыстары толы к лемде ж ргізілмейді. Атап ә ұ қ ө ү айт анда, ауа с згісінен оз алт ыщ а дейінгі ауа трактысыны , отын қ ү қ ғ қ қ ң бырларыны т мшалылы ы тексерілмейді, тек а ау пайда бол анда ана құ ң ұ ғ қ ғ ғ ж ндеу ж мыстары орындалады. Осы себепті автобустарды
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Winter '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes