Найруулга - Найруулга зүйн алдааг засах MLS111 груп� 660 Г ү йцэтгэсэн

Найруулга - Найруулга зүйн...

This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

MLS111групп: 660Гйцэтгэсэн: О.Болорчимэг /B17FT1005/ үНайруулга зүйн алдааг засах2018
Background image
Жишээ: 1.Нэг насаараа л ой мод. уул талаар тэнэхдээ чоно ийм сэтгэл уярам зйлтэй учирч байгаагй ажээ.үү2.Алдааг товчоолох:хэл зйн алдааү3.Алдааг сийрлэх:үүНэг насаараа л ой мод, уул талаар тэнэхдээ чоно ийм сэтгэл уярам зйлтэй учирч байгаагй ажээ.үүЭх сурвалж:Марсель Эме х.7 “Чоно гуай, буржгар бдн хонь ү үүтэргтэн гайхамшигт сайхан лгэрд” үүүүүУран зохиолын найруулгын алдаа
Background image
Жишээ нь: 1.Англи хэл днгж сурч байгаа өөалдрай нарт зориулсан анхны зурагт ном.
Background image
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Spring '17
 • Enkhjin

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture