Sjelesorgeksamen 21.06.18.pdf - Det gode møte mellom sjelesørger og konfident Kandidatnummer 4 Emnekode 3KL107 Innleveringsdato 21.06.2018 Antall ord

Sjelesorgeksamen 21.06.18.pdf - Det gode møte mellom...

This preview shows page 1 - 5 out of 12 pages.

1 Det gode møte mellom sjelesørger og konfident Kandidatnummer: 4 Emnekode: 3KL107 Innleveringsdato: 21.06.2018 Antall ord: 3413
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning ........................................................................................................................................ 3 1.1. Bakgrunn ................................................................................................................................. 3 1.2. Problemstilling ......................................................................................................................... 3 1.3. Materiale ................................................................................................................................. 3 1.4. Metode og disposisjon ............................................................................................................ 4 2. Hoveddel ......................................................................................................................................... 4 2.1. Presentasjon og analyse. ......................................................................................................... 4 2.1.1. Sjelesorg .......................................................................................................................... 4 2.1.2. Sjelesorg perspektiver ..................................................................................................... 4 2.1.3. Menneskemøter .............................................................................................................. 5 2.1.4. Kommunikasjon ............................................................................................................... 7 2.1.5. Dagsaktuelt ...................................................................................................................... 7 2.1.6. Jesus møter mennesker ................................................................................................... 8 2.1.7. Se hvor de elsker hverandre ............................................................................................ 9 3. Drøfting ............................................................................................................................................ 9 4. Avslutning ...................................................................................................................................... 11 4.1. Oppsummering ...................................................................................................................... 11 4.2. Refleksjon .............................................................................................................................. 11 Litteraturliste ......................................................................................................................................... 12
Image of page 2
3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn Sjelesorg handler om møte mellom mennesker i ulike faser i livet. Det vi skal se nærmere på er forholdet mellom konfidenten og sjelesørger. Det finnes mange eksempler på sjelesørgere som møter konfidenten på en uklok og krenkende måte. Seinest sist uke ble det i media rettet et kritisk søkelys mot sjelesorg praksisen til sjelesørger på Sørlandet, dette eksempelet skal vi komme tilbake til. Her skal vi se nærmere på hvordan sjelesørgeren kan møte konfidenten på en god måte. 1.2. Problemstilling Hvordan kan sjelesørgeren møte konfidenten på en god måte? 1.3. Materiale Bergem, A. (1998). Kristen tro og profesjonell omsorg. Boka kommer fra en teologisk fagtradisjon med innspill fra helsevitenskaplig tradisjon. Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker. Boka kommer fra fagtradisjonen kommunikasjon. Haddal, I. (1974). Liv i likevekt. Oslo. Vårt Lands Forlag. Boka har en teologisk fagtradisjon med innspill helsevitenskapen. Okkenhaug, B. (2002). Når jeg ser ditt ansikt. Boka har en teologisk fagtradisjon. I tillegg til dette har jeg hentet informasjon fra hjemmesiden til Modum-bad og en artikkel fra avisen Dagen som var skrevet av Selbekk. Det har vært spennende å se sammenhengen de ulike fagtradisjonene og hvordan de hadde flere sammenfallende tanker som passet inn i emnet sjelesorg. Det at man kunne finne inspirasjon fra teologien og bibelen var ikke uventet. Men at man fant mye like tanker i helsevitenskapen og kommunikasjonen var både interessant og spennende. Kommunikasjon kan bringe på banen gode måter å kommunisere med konfidenten. Teologien kan peke på etikk og moral inn i samtalen. Helsevitenskapen bringer kunnskap om fysiske og psykiske lidelser som kan være bra for en sjelesørger å ha med seg. Så det å kombinere flere fagfelt har vært en spennende reise.
Image of page 3

Subscribe to view the full document.