(BZP-D-29_15)_Rozstrzygnięcie (1).doc - UNIWERSYTET...

 • No School
 • AA 1
 • 2

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06 NIP 5542647568 REGON 340057695 UKW/BZP-D-29/2015 Bydgoszcz, 10. 08. 2015r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego i odczynników . ZAWIADOMIENIE WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w części nr 1, 2, 3, 7 I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części nr 4, 6 I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, jaką jest: Część nr 1 – oferta nr 2 ALCHEM GRUPA Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Image of page 1

Subscribe to view the full document.

Image of page 2
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes