FILI.docx - FILI 122 Short Quiz 004 17/20 Di ko alam kung anong mali 1 Ang istandard na sukat ng papel na ginagamit sa pananaliksik Answer 8.5 x 11 2

FILI.docx - FILI 122 Short Quiz 004 17/20 Di ko alam kung...

This preview shows page 1 out of 1 page.

FILI- 122 Short Quiz 004 17/20 Di ko alam kung anong mali 1. Ang istandard na sukat ng papel na ginagamit sa pananaliksik Answer: 8.5 x 11 2. Pagbabasa ng mga magasin at dyornal gayundin ng pahayagan ay nakadaragdag ng impormasyong may kaugnayan sa isinasagawang pag-aaral. Answer: Tama 3. Ipinaliwanag ni Goodman (1967) ang apat na teorya ng pagbasa. Answer: MLA 4. Pinagmumulan ng datos kung saan derektang nagmula sa isang panayam. Answer: people-trail 5. Dito nakatuon ang paglalagom ng mahahalagang pahayag ng layunin ng mananaliksik. Answer: Talatang pabuod 6. May iba't ibang paraan ng pagsasagawa ng panayam upang makalikom ng datos. Answer: Mali 7. Ipinakilala niya na ang pananaliksik ay isang sistematiko at kritikal na imbestigasyon tungkol sa isang paksa. Answer: Fred Kerlinger 8. Repitition is the first principle of all learning (Bruner 2000). Answer: MLA 9. Inilalagay ito sa ilalim ng teksto sa pahinang kinasusulatan ng lagom o sipi.
Image of page 1
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes